Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Flyktninger

Et avgjørende øyeblikk for internasjonalt flyktningvern 

Det nylig lanserte forskningsprosjektet Protect skal studere internasjonalt vern av flyktninger. Et avgjørende tidspunkt for et slikt prosjekt, sier FNs flyktningorgan. 

Hakan Sicakkan
Professor Hakan G. Sicakkan håper nøkkelpersoner innen asyl og migrasjonsproblematikk vil dra nytte av forskningen gjort under programmet Protect. Her er han under lanseringen av UN Global Academic Network of migration i Geneve i desember 2019.
Foto/ill.:
UNHCR/Antoine Tardy

Hovedinnhold

Tidligere denne måneden ble UiB-prosjektet Protect The Right to International Protection lansert i Brussel. 

Prosjektleder og UiB-professor Hakan G. Sicakkan, forteller at bekymring for fremtidens internasjonale flyktningvern var motivasjonen bak initieringen av Protect: 

“Vi opplever for tiden et turbulent politisk klima knyttet til asyl- og flyktningpolitikk. Protects tittel uttrykker at vi mener at retten til internasjonalt vern nå trues og må beskyttes”, sier Sicakkan. 

Mer samarbeid og dialog om flyktninger 

Protect studerer hvordan FNs to migrant- og flytkningplattformer påvirker flyktningers rett til internasjonalt vern. Sicakkan forklarer hvordan de globale plattformene henger sammen med flyktningvern: 

“Disse plattformene promoterer globalt samarbeid og dialog om temaer knyttet til flyktninger og migranter og kan bidra til positive endringer i hvordan internasjonale organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner og stater praktiserer internasjonalt vern for flyktninger, asylsøkere og andre tvangsforflyttede grupper”, sier Sicakkan.  

Protect er finansiert med 3,3 millioner euro gjennom EUs forsknings og innovasjonsprogram Horisont2020, og består av elleve partneruniversiteter fra ni land, som alle vil bidra inn i prosjektet med ulik ekspertise og tilnærming.  

Kritisk blikk på internasjonale rammeverk  

Protect ble offisielt lansert gjennom en kick-off-konferanse i Brussel tidligere denne måneden. Blant de inviterte var representanter fra FNs flyktningorgan (UNHCR) og European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Sophie Magennis fra UNHCRs regionalkontor i Brussel trekker frem den passende timingen for å lansere et prosjekt med fokus på flyktningvern: 

“I løpet av den siste tiden har sett en rekke politiske reaksjoner på utviklingene som foregår rundt EUs eksterne grenser. Disse utviklingene utfordrer de eksisterende internasjonale rammeverkene og avtalene om flyktningvern”, sier Magennis og referer til de pågående politiske debattene som oppstod etter tilstrømmingen av syriske flyktninger gjennom Tyrkia og Hellas tidligere i år. 

“Dette er et avgjørende øyeblikk for prosjekter som Protect til å studere FNs felles plattformer for flyktninger og migranter og avgjøre hva som skal til for at disse plattformene skal lykkes”, konkluderer Magennis. 

Behov for mer forskningsbasert asylpolitikk 

Både representanten fra FNs flyktningorgan og Catherine Woollard, som representerer organisasjonen ECRE, vektlegger viktigheten av å kunne lene seg på forskning i sitt arbeid på asyl, migrant, - og flyktningfeltet: 

“Som en samfunnsorganisasjon er det helt avgjørende å ha tilgang på solid forskning. Vi håper å kunne bruke Protects forskning i vårt arbeid for et velfungerende asylsystem i Europa”, sier Woollard. 

Sophie Magennis oppfordrer også beslutningstakere til å konsultere forskere i økende grad når de utarbeider politikk på asyl- og migrasjonsfeltet. 

“Vi ser altfor ofte at politikk innen asyl- og flyktningfeltet utformes uten at det basert på, eller støttes av empiriske bevis eller forskning”, sier Magennis. 

“Ett av temaene som ble kontinuerlig tatt opp etter håndteringen av flyktningkrisen i 2015 og 2016 var mangelen på bevis-baserte tiltak”, fortsetter Magennis. 

Bidrar til å forbedre flyktningers liv 

Prosjektleder Hakan Sicakkan håper at viktige aktører i asyl- og migrantfeltet som UNHCR og ECRE vil ta nytte av Protects forskning: 

“Vi håper å kunne bidra til trivselen til våre medmennesker, og skape kunnskap som kan brukes av UNHCR, stater og andre interessenter som ECRE, for å gjøre flyktningers liv bedre i fremtiden”, sier han. 

Sicakkan har blitt utpekt som medlem av et globalt akademisk nettverk som skal studere implementeringen av FNs migrasjonsplattform, og i desember 2019 ble han invitert av FNs høykommisær for flyktninger til å delta i Global Refugee Forum i Geneve, hvor han leverte to lovnader på vegne av Universitetet i Bergen og Protect-partnerne.