Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsledelsen

Hovedinnhold

Faglig ledelse

Dekan:
professor Jan Erik AskildsenJan.Askildsen@uib.no, tlf 55 58 92 18

Prodekan for forskning:
professor Ragnhild Louise Muriaas, Ragnhild.Muriaas@uib.no, tlf. 55 58 94 48

Visedekan for utdanning:
professor Dag Elgesem, Dag.Elgesem@uib.no, tlf. 55 58 26 19

 

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør:
Alette Gilhus Mykkeltvedt, alette.mykkeltvedt@uib.no, tlf. 55 58 90 66

Assisterende fakultetsdirektør:
Wenche Førre, wenche.forre@uib.no, tlf. 55 58 91 64

Seksjonssjef HR:
Bjørn Arild Petersen, bjorn.petersen@uib.no, tlf. 55 58 93 72

Seksjonssjef Studieseksjonen:
Kirstine Kolsrud, kirstine.kolsrud@uib.no, tlf. 55 58 91 74