Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsledelsen

Hovedinnhold

Faglig ledelse

Dekan: professor Jan Erik Askildsen

Prodekan for forskning: professor Siri Gloppen

Visedekan for utdanning: professor Knut B. Hidle 

Visedekan for innovasjon: professor Kristine Jørgensen

 

Administrativ ledelse

Assisterende fakultetsdirektør: Kirstine Kolsrud

Seksjonssjef HR: Bjørn Arild Petersen

Seksjonssjef Studieseksjonen: Hilde Marie Rognås