Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsledelsen

Hovedinnhold

Faglig ledelse

Dekan:
professor Jan Erik AskildsenJan.Askildsen@uib.no, tlf 55 58 92 18

Prodekan for forskning:
professor Siri GloppenSiri.Gloppen@uib.no, tlf. 55 58 29 86

Visedekan for utdanning:
professor Kristine JørgensenKristine.Jorgensen@uib.no , tlf. 55 58 41 13

 

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør:
Alette Gilhus Mykkeltvedt, alette.mykkeltvedt@uib.no, tlf. 55 58 90 66

Assisterende fakultetsdirektør:
Kirstine Kolsrud, kirstine.kolsrud@uib.no, tlf. 55 58 91 74 

Seksjonssjef HR:
Bjørn Arild Petersen, bjorn.petersen@uib.no, tlf. 55 58 93 72

Seksjonssjef Studieseksjonen:
Hilde Marie Rognås, hilde.rognas@uib.no, tlf. 55 58 90 05