Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
ORGANISASJON

Fakultetsledelsen

Dekanen er øverste leder for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fakultetsdirektøren har ansvaret for fakultetets administrasjon.

Hovedinnhold

Faglig ledelse

Dekan: professor Jan Erik Askildsen

Prodekan for forskning: professor Siri Gloppen

Visedekan for utdanning: professor Knut B. Hidle 

Visedekan for innovasjon: professor Kristine Jørgensen

 

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør: Kirstine Kolsrud

Ass. Fakultetsdirektør: Vibeke Kyrkjebø Irgan

Seksjonssjef HR: Bjørn Arild Petersen

Seksjonssjef Studieseksjonen: Hilde Marie Rognås