Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Delstudier i utlandet

Utveksling ved SV-fakultetet

Som del av bachelor- og masterutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du reise på utveksling til universiteter over hele verden. Et delstudium i utlandet kan vare i 3-12 måneder og gir deg internasjonal kompetanse og mange nye erfaringer. Det er anbefalt å starte tidlig med planlegging av ditt utvekslingsopphold. Utfyllende informasjon om utveksling er tilgjengelig på uib.no/student.

Bilde 1 av tre is. Bilde 2 av to jenter på fjelltur i Hawaii. Bilde 3 av sittende jente foran Eiffeltårnet.
Bilder fra utveksling i Padova, Hawaii og Paris. Disse destinasjonene kan alle SV-studenter søke seg til.
Foto/ill.:
Studentambassadører

Hovedinnhold

Hvor skal du reise?

Finn ut hvor du skal reise ved å ta et dykk i UiBs database over alle avtaler mellom UiB og partneruniversitet i utlandet. Som SV-student kan du søke om plass på tre typer avtaler:

Generelle UiB-avtaler 

Disse avtalene åpner som oftest opp for at studenter kan ta emner innenfor flere ulike fagfelt. Alle studenter ved UiB kan søke om plass.

SV-fakultetet sine avtaler

Alle studenter ved SV-fakultetet kan søke om plass på disse avtalene. Noen av avtalene er knyttet til et spesielt fagområde.

Instituttet ditt sine avtaler

Ditt studieprogram har egne avtaler som er spesielt anbefalt deg. Avtalene åpner for å ta emner innen ditt fagområde.

Informasjon og veiledning

Det er viktig at du tidlig i prosessen gjør deg kjent med hvilke frister og regler som gjelder. Gå på orienteringsmøter, snakk med medstudenter, og les rapporter fra studenter som har vært på utveksling tidligere. Rapportene finner du på avtalesidene.  Det er også anbefalt å snakke med din studieveileder om hvilke emner du kan ta på utveksling. På utveksling må du ta emner som skal inngå i graden din ved UiB. Disse skal godkjennes før utreise og etter hjemkomst

Hvordan søker du?

Du finner informasjon om søknadsprosessen på UiBs sentrale utvekslingssider