Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Som del av bachelor- og masterutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du reise på utveksling til universiteter over hele verden.

En utvekslingsstudent tar bilde ut over en storby
Photo:
Malene Sørensen

Main content

Hvor skal du reise?

Et delstudium ved et utenlandsk universitet kan vare i 3-12 måneder og kan gi deg internasjonal kompetanse og mange nye erfaringer. På studieprogrammet ditt kan du få tilbud om spesielt tilrettelagte eller anbefalte utenlandsopphold.

Informasjon og veiledning

Hvis du ønsker å reise ut, er det viktig at du i god tid på forhånd gjør deg kjent med hvilke frister og regler som gjelder. Gå på orienteringsmøter, snakk med medstudenter, og les studentrapporter. Hvert av studieprogrammene har en egen veileder som kan hjelpe deg med spørsmål om utveksling.

Hvordan søker du?

Du finner informasjon utveksling og hvordan du søker på UiBs sentrale utvekslingssider. Husk å søke om godkjenning av emnene du skal ta på utveksling før du reiser.