Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sammenliknende politikk kommenterer valg

Forskere ved instituttet har stor kompetanse på valgsystemer, meningsmåling og politiske partier

Hovedinnhold

Det nærmer seg Stortingsvalg, og det betyr høysesong for mange av forskerne ved Institutt for sammenliknende politikk. Etterspørselen etter instituttets kompetanse på demokrati, valgsystemer, partier og meningsmålinger er stor i forkant og under norske valg og viktige valg i utlandet.

Mest synlig er valgveteranen Frank Aarebrot, som i 2007 var Norges mest siterte professor i media. Som politisk kommentator og valgekspert har Aarebrot vært aktiv i media i mange år og han har kommentert valgt siden 1970-tallet.  Aarebrot var vitenskapelige assistent for Stein Rokkan og leverte i 1976 sin hovedfagsoppgave Political mobilization in Norway 1868-1897 og har vært ansatt ved instituttet siden 1977.  I tillegg har Aarebrot vært en aktiv internasjonal valgobservatør og har etablert kurs i valgobservasjon og demokratibygging ved UiB. Aarebrot har også hatt en viktig funksjon med å gi utenlandske valgobservatører i Norge informasjon om det norske valgsystemet.

Valgforskningen ved instituttet startet under Stein Rokkan og dette viser en rød tråd fra Rokkans banebrytende arbeid til det som foregår på Institutt for sammenliknende politikk i dag.  I tillegg til Aarebrot, har mange ansatte på instituttet stor kompetanse på politiske partier, valg og valgsystemer.  Ved presidentvalget i USA i 2012 var Hilmar Mjelde og Gunnar Grendstad mye brukt som kommentator.  Et lite utvalg av andre sentrale eksperter Lars G. Svåsand som har gjort omfattende forskning på partier og partisystemer, Lise Rakner og Siri Gloppen som har forsket mye på demokratiske institusjoner i Afrika og Per Selle som har forsket på valg til Sametinget.

Instituttet har nylig startet et større komparativt prosjekt om valg i hybride regimer i Midtøsten. Afrika og det post kommunistiske Øst-Europa (Jonas Linde, Lise Rakner, Kjetil Selvik ) som også inkluderer partnere ved University of California Berkeley, Cornell University, Yale University, samt Central European University, Cairo University og Makerere University.

Institutt for sammenliknende politikk har utviklet en kompetansekatalog som viser instituttets omfattende kompetanse om en lang rekke land og problemstillinger knyttet til forståelse av samfunn og politiske institusjoner.