Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dr.philos.

Det er mulig å forsvare dr.philos. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Doktorander som samles i ring i Håkonshallen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Den frie graden dr.philos. omfattes ikke av ordningene for organisert forskerutdanning, og har en egen forskrift som ble sist revidert i 2021. Teksten under Innlevering, bedømmelse og disputas, gir sammen med dr.philos.-forskriften nødvendig informasjon. Kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program kan ikke framstille seg for dr.philos.-graden.