Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forskning

Samfunnsvitenskapelig forskning

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har vi sterke fagmiljøer med solid disiplinforankring. Les mer om vår forskning og forskningsmiljøer på denne siden.

Doktorgradsknadidater på doktorpromosjon
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er et breddefakultet med fagmiljøer som spenner mellom de tradisjonelle samfunnsvitenskapelige disiplinene og teknologiske og humanistiske fag. Fakultetet samles om akademiske verdier knyttet til faglig integritet, grundighet, redelighet og evne til å stille kritiske spørsmål. Fagmiljøene er internasjonalt orienterte og tiltrekker seg ledende forskere og undervisere. Forskningen ved fakultetet er disiplinbasert og tverrfaglig, og av høy internasjonal kvalitet. Den er fri og uavhengig og tuftet på høye etiske standarder.

Det er ca. 140 doktorgradsstipendiater ved fakultetet.

Utfyllende informasjon om forskningen ved fakultetet finnes på instituttenes og forskningsgruppenes nettsider.