Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forskning

Samfunnsvitenskapelig forskning

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vektlegger sterke fagmiljøer med solid disiplinforankring som forutsetning for faglig bredde og kvalitet i forskningsaktiviteten.

Hovedinnhold

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er et breddefakultet med fagmiljøer som spenner mellom de tradisjonelle samfunnsvitenskapelige disiplinene og teknologiske og humanistiske fag. Fakultetet samles om akademiske verdier knyttet til faglig integritet, grundighet, redelighet og evne til å stille kritiske spørsmål. Fagmiljøene er internasjonalt orienterte og tiltrekker seg ledende forskere og undervisere. Forskningen ved fakultetet er disiplinbasert og tverrfaglig, og av høy internasjonal kvalitet. Den er fri og uavhengig og tuftet på høye etiske standarder. Utfyllende informasjon om forskningen ved fakultetet finnes på instituttenes og forskningsgruppenes nettsider.