Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknadsskjema

Vil du søke om støtte til feltarbeid på masterstudiet eller be om begrunnelse for en karakter? Alle skjema for studenter ved SV-fakultetet er tilgjengelige elektronisk. Du finner også søknadsskjema på UiBs sentrale studentsider.

Ord om å søke