Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Hva sier TVEPS-studentene?

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.

TVEPS-studenter i praksis

Produsent:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Samarbeid på tvers av fag etterlyses i helsesektoren. For å gi studentene kompetansen de får bruk for i arbeidslivet er det viktig å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid i studieløpet.

TVEPS trener studenter fra medisin-, helse og sosialfag på Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet i tverrfaglig samarbeid. Vi har også med studenter fra musikkterapi, barnehagelærer og juss. Våren 2019 deltar flere enn 100 studenter fra 11 ulike profesjoner i tverrfaglig praksis gjennom TVEPS.

– Dette har vært veldig lærerikt. Jeg har lært masse om mitt fremtidige yrke som bioingeniør, men også om andre profesjoner, sier Sofie Sande, som er ferdig med sitt studie til sommeren.

– Det har vært spennende å se hvilken kunnskap de andre yrkesgruppene sitter med. Det har også vært veldig kjekt å jobbe med ekte pasienter sammen, sier medisinstudent Ingvild Mundal.

Les mer om: Hva sier TVEPS-studentene? Astrid på musikkterapi: Tverrfaglighet ga bredere forståelse // Thea på juss: – Unik mulighet til tverrfaglighet på jusstudiet // Mina på ernæring: – Lærerikt å samarbeide med andre profesjoner // Astrid på psykologi: – Tverrfaglighet er interessant og nyttig

Les også: TVEPS-praksis steg for steg

Samarbeider på tvers til det beste for pasienten

TVEPS-praksisen foregår hovedsaklig på sykehjem og i hjemmetjenesten, på sosialkontor og i barnehage. Vi har også grupper på Frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten og på Lærings- og mestringssenter (LMS) i spesialisthelsetjenesten. Nytt i år er at vi har hatt TVEPS-grupper på en klinikk for rehabilitering og fysikalsk medisin.

Studentene settes sammen i team på fem med ulik profesjonsbakgrunn. 

– I min gruppe har det vært meg som medisinstudent, sykepleier, ernæringsfysiolog, sosionom og fysioterapeut, forklarer Aurora Grung.

Det tverrfaglige teamet på fem studenter møter to pasienter/brukere. Sammen skal de bruke tid, undersøke og snakke med pasienten. I felleskap skal de komme frem til tiltak de mener kan bedre hverdagen og øke livskvaliteten for pasienten.  

– Du får en litt annen vinkling når du sitter i samme rom, snakker sammen og stiller spørsmål til pasienten sammen, sier Grung. 

Hennes gruppe gjennomførte TVEPS-praksis ved LMS. Til senteret i Ulriksdal Helsepark kommer pasienter, brukere og deres pårørende for å få hjelp eller rettledning til å mestre hverdagen med langvarig sykdom eller nedsatt funksjon. 

– Her fikk vi en hel dag som vi kunne bruke på to pasienter. Det gjør at du får tid til å opparbeide et helt annet tilittsforhold til pasienten og du får et mer helhetlig bilde av situasjonen til pasienten. 

LES: Samarbeider for å bedre brukernes hverdag

– Virkeligheten er tverrfaglig

TVEPS ble etablert i 2012 og siden den gang har flere enn 1000 studenter vært igjennom tverrfaglig praksis hos oss. 

I løpet av utdanningsløpene har de fleste studentene fra medisin- og helsefag hatt aller mest kontakt med studenter fra sine egne fag. De har lite erfaring i å møte andre profesjoner og å samarbeide med andre profesjoner om en reell oppgave, forklarer leder av TVEPS, Ane Johannessen.

– Gjennom TVEPS-trening får studentene en unik mulighet til å sette om teori til praksis. Når de kommer ut på praksisarenaen blir de møtt som en verdifull kompetanse og som en del av et tverrfaglig team. 

Hva TVEPS og hvordan fungerer TVEPS-praksis? (videoen er fra 2018):

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen