Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS-praksis på sykehjem

Søker sykehjem for tverrfaglig praksis

TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Vi søker flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.

Hva er TVEPS?

Se TVEPS-leder Ane Johannessen forklare hvordan TVEPS på sykehjem fungerer. (Videoen er fra 2018.)
Produsent:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av yrkesgrupper har økende fokus i helsesektoren. For studentene er det viktig å få erfaring fra tverrfaglighet i utdanningsløpet. På den måten blir de forberedt på yrkeslivet og får nærmere innblikk i andre profesjoners kunnskap; til det beste for pasienten.

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) trener medisin- og helsefagstudenter fra Høgskulen  på Vestlandet og Universitetet i Bergen, i tverrfaglig samarbeid. Opp mot 1000 studenter i året har obligatorisk, tverrfaglig praksis gjennom TVEPS og vi vil samarbeide med flere sykehjem som vi kan sende våre studentgrupper til. 

Les også: Hvorfor er det viktig med tverrfaglighet? // Bakgrunnen for obligatorisk TVEPS

Hva?

TVEPS har siden 2012 sendt små grupper med studenter fra helse- og sosialfagsutdanningene til sykehjem. De senere årene har vi utvidet våre praksisarenaer til hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

(Teksten forts. under illustrasjonen.)

Studenter i TVEPS
Foto/ill.:
TVEPS

Vårt mål er å fremme tverrfaglig samarbeid og gi studentene innsikt i andre profesjoner enn sin egen, - samtidig som det gir merverdi for de pasientene/brukerne/barna og det praksisstedet studentene er på. 

TVEPS har allerede en rekke praksissteder i Bergen, Øygarden og Askøy kommune. Våre samarbeidende sykehjem er svært godt fornøyd med ordningen, som er både tidsavgrenset og av nytte for praksisstedet. Mer om hva studentene synes her: Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Hvordan?

TVEPS-praksis på sykehjem foregår ved at studenter settes sammen i tverrfaglige grupper på 4 til 5 studenter, fra ulike profesjoner. Praksisen er tidsavgrenset og består av at studentene får et utredningsoppdrag.

Utredningsdag (studentene er en dag på sykehjemmet): På utredningsdagen foretar studentene en tverrfaglig utredning av to pasienter som sykehjemmet har rekruttert. På bakgrunn av litt bakgrunnsinformasjon og møtet med pasientene lager studentgruppen en tiltaksplan med forslag til hvordan hver av de to pasientene kan få en bedre hverdag.

Dialogmøte (foregår digitalt): Om lag en uke etter utredningsdagen legger studentene frem tiltaksplanen for personalet på sykehjemmet. På dette møtet deltar en fasilitator (fagperson fra TVEPS), ansatte på sykehjemmet og studentene. Her er målet at vi får vi en god, faglig dialog om studentenes forslag. Det er opp til personalet å avgjøre om noen av tiltakene gjennomføres i etterkant.  

For sykehjemmet innebærer TVEPS-praksis:

  • Kontakt med koordinator i TVEPS for å finne egnede dager for TVEPS-praksis
  • Rekruttere to pasienter før utredningsdagen
  • Gi studentene nyttig bakgrunnsinformasjon om pasientene på utredningsdagen og være tilgjengelig dersom studentene lurer på noe 
  • Sette av 1-1,5 time til dialogmøtet den påfølgende uken, for å diskutere tiltakene studentene foreslår

Studentene lærer å jobbe på tvers av fag og får innblikk i hverdagen på en arbeidsplass i kommunen. Sykehjemmet får et nytt, tverrfaglig blikk på utvalgte pasienter. Ofte er tiltakene som presenteres nyttige og nytenkende. Og ikke minst, om de implementeres kan det gjøre en forskjell i den enkelte pasients hverdag.  

LES OGSÅ: TVEPS-praksis steg for steg