Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS-praksis

Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

TVEPS-praksis i barnehage gir studenter i medisin- og helsefag mulighet til å samarbeide tverrfaglig, samtidig som de får øve seg på å snakke med barn.

TVEPS i barnehage

Produsent:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Anne Marte er snart ferdigutdannet helsesykepleier. Nå holder hun opp en tegning av et grønt eple foran et entusiastisk publikum; en gjeng med barnehagebarn i fire-femårsalderen.

– Eple! Er det noen som liker eple? 

– Ja! 

Sammen med barnehagelærerstudent Marte og tannpleiestudent Martine forklarer hun om eplets vei fra munnen gjennom kroppen. Ved hjelp av musikk, lek, dialog og en rekke rekvisitter får barna greie på hva som skjer i magesekken, hvor lang tarmene er og hvorfor det er så viktig å pusse tennene.

Tverrfaglig praksis i barnehage

De tre studentene deltar i TVEPS i barnehage i regi av TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid, men også studenter fra andre profesjoner deltar. Gjennom TVEPS får studenter fra ulike profesjoner samarbeide i barnehage. På den måten blir de kjent med hverandres profesjoner, samtidig som de får øve seg på å snakke med barn. 

TVEPS-grupper er tverrfaglig sammensatt av studenter fra ulike helse- og sosialfag. Studentene er i slutten av sitt utdanningsløp og kommer fra en rekke ulike fag ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB). 

I barnehage består gruppene av 3 til 5 studenter, som etter endt utdannelse kommer til å møte barn i sin yrkesutøvelse. En tverrfaglig gruppe i barnehage vil typisk bestå av studenter fra barnehagelærer-, tannpleier- og helsesykepleierutdanningen, - kombinert med en eller to studenter fra for eksempel medisin, ernæring, sykepleie, psykologi, vernepleier, logopedi eller musikkterapi.

TVEPS i barnehage er omtalt i Tidsskrift for norsk legeforening og på nettsiden barnehage.no

LES OGSÅ: TVEPS-praksis steg for steg

Fokus på helse og livsmestring

Samarbeid på tvers av profesjoner og tjenestenivåer innen helse- og sosialfag har hatt et økende fokus gjennom mange år, og tverrfaglighet er sentralt i forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge.

I barnehagen skal barna blant annet lære om sunn mat og oppfordres til fysisk aktivitet og sunne levevaner. God helse er sentralt for barns utvikling og mestring, - og det gjør barnehagene til en god arena for helsefremmende arbeid.

I TVEPS i barnehage får studentene i oppdrag å lage et tverrfaglig, pedagogisk opplegg med fokus på helse og livsmestring. Studentene velger selv hvordan de vil gå frem, så lenge det blir helhetlig, interaktivt og tilpasset barn i 4 til 6 årsalderen.