Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Hva sier TVEPS-studentene?

Tverrfaglighet ga bredere forståelse

Gjennom TVEPS fikk student i musikkterapi, Astrid Linnea Østerholt, samarbeide på tvers av fag. – Med vår ulike kunnskap og bakgrunn opplevde jeg at vi fikk en bredere forståelse.

Hovedinnhold

Det er gylden mulighet for å øve seg på å bruke og å reflektere over sitt eget fagfelt sammen med andre profesjoner.

Høsten 2018 deltok student i musikkterapi, Astrid Linnea Østerholt, i tverrfaglig praksis gjennom TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Senteret trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid.

Gruppen hennes bestod av fem studenter fra ulike profesjoner; psykologi, ergoterapi, ernæring, sosialt arbeid og musikkterapi. Sammen fikk de utrede to deltakere ved Frisklivs- og meistringssenteret (FMS) på Straume i Fjell kommune.

– Flere av fagfeltene hadde jeg lite kunnskap om på forhånd. Jeg fikk innblikk i de andre profesjonene, lærte mer om hvordan de jobber og hva de fokuserer på i møte med en pasient, eller i dette tilfellet en deltaker ved FMS.

LES OGSÅ: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere // Samarbeider for å bedre brukernes hverdag

– Ressursorientert perspektiv

Astrid opplevde TVEPS som en effektiv innføring i tverrfaglig samarbeid. På forhånd hadde FMS plukket ut de to deltakerne som studentgruppen fikk møte. Gjennom samtale, og eventuelt enkle undersøkelser, skal studentgruppen komme frem til tiltak de mener kan bedre deltakernes hverdag. 

– Med vår ulike kunnskap og bakgrunn opplevde jeg at vi fikk en bredere forståelse sammen.

– Hva tilførte din profesjon til gruppen?

– Jeg opplevde at jeg hadde et ressursorientert perspektiv i møte med deltakerne. Jeg spurte spørsmål knyttet til aktiviteter i hverdagen generelt, musikkpreferanser og musikkaktiviteter spesielt; både med tanke på muligheten for å gjenoppta eller prøve ut nye deltakelsesarenaer, - eller på andre måter kunne bruke musikken som en ressurs i hverdagen.

(Saken forts. under bildet)

Studenter på Frisklivssentralen
Foto/ill.:
Elin Christine Gundersen, UiB

I studentgruppen til Astrid var fem ulike profesjoner representert: F.v: Astrid Østerholt (musikkterapi), Martine Charlotte Smith (ergoterapi), Mina Holtheite (klinisk ernæring), Lene Torvund (sosialt arbeid) og Astrid Berg Lemstad (psykologi)

Hun oppfordrer andre musikkterapistudenter i å delta i TVEPS.

– Her får vi mulighet til å treffe og samarbeide med andre studenter. Det er gylden mulighet for å øve seg på å bruke og å reflektere over eget fagfelt, sammen med andre profesjoner!

Astrid er ferdig utdannet og har fått stilling som musikkterapeut ved en spesialavdeling på barneskole.   

– Jeg tror at min erfaring fra TVEPS har gjort meg enda mer bevisst på hvor mye vi kan lære av hverandre i et tverrfaglig samarbeid, noe jeg vil ta med meg i den nye jobben.

Slik foregår: TVEPS-praksis steg for steg

Hvem er TVEPS-studentene?

Studenter som får TVΕPS-praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. I TVΕPS blir studenter fra ulike profesjoner satt sammen i grupper og sendt ut i praksis på for eksempel sykehjem, hjemmesykepleie, i barnehage eller Nav. Det siste året har studentene også fått prøve seg på FMS i Fjell og Lærings- og mestringssenteret i Bergen.

I TVΕPS-praksis får studentene oppgaver som krever at de samarbeider, kommer med forslag eller løser utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

Se TVEPS-leder Ane Johannessen forklare hvordan TVEPS-praksis foregår: 

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen