Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS på nye arenaer

Tverrfaglig samarbeid i møte med skoleelever

TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.

TVEPS Nattland skole
Kirlin Bodin (f.v.) utdanner seg til å bli helsesykepleier. De andre studentene i TVEPS-gruppen: Viktoria Opheim, fysioterapi, Sina-Isabel Warz, human ernæring og Eirik Søderholm, psykologi.
Foto/ill.:
Elin Christine Gundersen, TVEPS

Hovedinnhold

Hva møter en 7. klassing i overgangen fra barnetrinn til ungdomsskole? Og hvilke tips kan en 10. klassing ta med seg for å stresse ned og takle eksamensnerver?

Vårsemesteret 2020 har TVEPS-studenter fått prøve seg på formidling og tverrfaglig samarbeid i møte med skoleelever. Det er første gang TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennomfører pedagogiske opplegg for skoleklasser i grunnskolen, nærmere bestemt Nattland skole.

Tilpasset målgruppen

– Vårt fokus var å møte elevene på en god måte i forhold til hvor de er rent utviklingsmessig og hva de kunne ha nytte av. Vi prøvde også å sette oss inn i hvilken informasjon de har fått før, for eksempel om pubertet, sier Kirlin Bodin, som studerer til å bli helsesykepleier.

Sammen med studentene Sina-Isabel Warz, Viktoria Opheim og Eirik Søderholm, som studerer henholdsvis human ernæring, fysioterapi og psykologi fikk hun lage et tverrfaglig undervisningsopplegg til elever på 7. trinn. Resultatet ble et helhetlig opplegg om overgangen fra barneskole til ungdomsskole, - tilpasset 12-13-åringer. Studentene forklarte og snakket om pubertet, mat, fysisk aktivitet, karakterer, tanker og følelser.  

– Hvordan var det å jobbe tverrfaglig?

– Det var fint. Vi snakket godt sammen, ble kjent med hverandres fagfelt og hva vi kunne bidra med for å få en god helhet i undervisningen, sier Kirlin.

Hun mener TVEPS-praksisen har gjort henne mer oppmerksom på innspill og samarbeid med andre profesjoner. 

– Sammen er vi sterkere. Vi spiller hverandre bedre. Jeg har også blitt tryggere i undervisningssammenheng, noe som er gull verdt for meg som fremtidig helsesykepleier! Mestringsfølelsen etter endt undervisning var som å sveve på en rosa sky.

Les også: – Hvorfor er det viktig med tverrfaglighet?

Samarbeid med skolehelsetjenesten

Pilotprosjektet på Nattland skole skjer i samarbeid med skolehelsetjenesten i Fana og Ytrebygda. To TVEPS-grupper fikk prøve seg på formidling og tverrfaglig praksis her dette semesteret, den andre gruppen med temaet stressmestring på 10. trinn. I denne TVEPS-gruppen var det studenter fra psykologi, fysioterapi, lærer og helsesykepleier.

Samarbeid på tvers av profesjoner og tjenestenivåer innen helse- og sosialfag har hatt et økende fokus gjennom mange år, og tverrfaglighet er sentralt i forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge. Det gjør skolene til en god arena for helsefremmende arbeid.

Hvordan var det å ha TVEPS på denne arenaen?

– Kjempegøy! Å ha kontakt med elever og undervise er relevant for mange profesjoner. Det var spesielt kjekt at vi ble så godt tatt imot. Elever, lærere og helsesykepleier på skolen virket oppriktig glad for at vi kom, og vi fikk gode tilbakemeldinger på opplegget vårt, sier Kirlin.

Hun håper 7. klassingene opplever bedre mestring i møte med ungdomsskolen. 

– Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, hvor viktig det er med et godt støtteapparat som venner, foreldre og andre voksne de stoler på, samt mer informasjon om karakterer, slik at det ikke virker like skremmende.

Les også: Hva sier TVEPS-studentene?

Hvem er TVΕPS-studentene?

TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid, men også studenter fra andre profesjoner deltar. Studenter som får denne typen tverrfaglig praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 5, alle med ulik profesjon. Gruppene sendes ut i praksis på sykehjem, i hjemmetjeneste, barnehage eller Nav. De siste årene har vi innlemmet stadig nye arenaer, som Frisklivssentraler, Lærings- og mestringssenteret, Bofellesskap for utviklingshemmede og Barne- og familiehjelpen, - og nå også grunnskolen.

Kjernen i TVEPS er at studentene skal lære av, om og med hverandre. Det gjøres ved at de får oppdrag som krever tverrfaglig samarbeid der de skal komme med forslag eller løse utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

Slik foregår: TVEPS-praksis steg for steg