Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

En TVEPS for alle smittescenarier

TVEPS kjører fullskala for første gang. Koronapandemien har gitt utfordringer, men også en TVEPS-modell som er mer dynamisk enn noensinne, mener TVEPS-leder Ane Johannessen.

Hovedinnhold

TVEPS har vokst seg stor og kjører høsten 2020 fullskala for første gang. Godt over 350 studenter fra 12 forskjellige utdanninger ved HVL og UiB skal samarbeide på tvers av profesjoner i TVEPS-praksis. 

– Utvidelsen har vært nøye planlagt, og vi har på forhånd utvidet antall og type praksisarenaer kraftig for å kunne ta imot tusen studenter årlig, sier TVEPS-leder Ane Johannessen.

Smitterestriksjoner og omstilling

Men et moment som ikke var tatt med i beregningen: Pandemi og restriksjonene den fører med seg for undervisning og praksisgjennomføring. Partnerne i TVEPS, – fra UiB og HVL, og fra etatene og de individuelle praksisarenaene i kommunene Bergen, Øygarden og Askøy, har hatt en intens semesterstart for å rigge TVEPS. 

– Å kjøre fullskala akkurat denne høsten ga utfordringer vi ikke ante for ett år siden. Nå mener jeg vi sammen har skapt en TVEPS-modell som er mer dynamisk enn noensinne, med tilpasninger for hvert tenkelige smittescenario, sier Johannessen.

Gjennom tett dialog og godt samarbeid er halvdigitale og heldigitale løsninger kommet på plass. TVEPS planlegger for vanlig fysisk TVEPS for de fleste av høstens grupper, men avhengig av smittesituasjon kan dette raskt tilpasses. 

– Dette fikk vi behørig testet ut med smitteutbruddet i Bergen og restriksjoner på studentpraksis. Det har vært hektisk, men det har fungert, takket være en fantastisk positiv og løsningsorientert innstilling hos alle våre praksisarenaer.

Nye arenaer 

TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Studenter som får denne typen tverrfaglig praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 5, alle med ulik profesjon. Gruppene sendes ut i praksis på sykehjem, i hjemmetjeneste, barnehage eller Nav. De siste årene har vi innlemmet stadig nye arenaer, som Frisklivssentraler, Lærings- og mestringssenteret, Bofellesskap for utviklingshemmede, grunnskole og Barne- og familiehjelpen.

– Nytt denne høsten er samarbeidet med kriminalomsorgen, der TVEPS-gruppene skal lage skreddersydde tiltaksplaner for straffedømte som gjennomfører alternativ til soning i fengsel. 

Overalt skal studentene lære å samarbeide på tvers av profesjoner, - samtidig som de gir nytte tilbake til praksisarenaen de er på: tverrfaglige tiltaksplaner for en bedre hverdag og økt livskvalitet for enkeltpersoner, eller tverrfaglige undervisningsopplegg om helse og livsmestring til barn.  

– Så vil tiden vise hvor gode de digitale alternativene er med tanke på tverrprofesjonell samarbeidslæring, vi er svært spent på evalueringen, sier Johannessen.

Se: Oversikt over praksisarenaer i TVEPS

Alternativ TVEPS-høst

Alternativ 1: Vanlig fysisk TVEPS-praksis. Gjennomføres når smittesituasjonen er så godt kontrollert at man har en tilnærmet normalsituasjon på praksisarenaen. Studentgruppen drar til praksisarenaen og får møte to utvalgte pasienter/brukere eller er i barnehage og gjennomfører et pedagogisk opplegg for barna.

Alternativ 2: Halvdigital TVEPS-praksis. Kan gjennomføres når smittesituasjonen er relativt kontrollert, men der det fortsatt må utvises forsiktighet. I stedet for at alle fem studenter i TVEPS-gruppen kommer på utredningsdag på f eks et sykehjem og besøker to pasienter, kommer kun to studenter til sykehjemmet. De tre andre er med digitalt ved at en av de to fysisk tilstedeværende studentene har med seg pålogget Teams (sikker kanal, to-faktor autentisering) på mobil eller bærbar pc. De to studentene besøker de utvalgte pasientene på rommene sine (selvsagt i henhold til smittevernregler med avstand, håndsprit og eventuelt også munnbind). De «digitale» studentene følger med i sanntid, og kan komme med spørsmål til pasienten i Teams-chatten som de fysisk tilstedeværende studentene kan stille videre til pasienten. Også i barnehage har vi denne tilpasningen – 2-3 studenter drar ut mens 1-2 studenter er med digitalt. 

Alternativ 3: Heldigital TVEPS-praksis. Kan gjennomføres selv om smittesituasjonen er ute av kontroll og er i henhold til de strengeste kommunale restriksjonene. Gjøres på en av to måter: 

  • Praksisarenaen velger to pasienter/brukere og sender en kort beskrivelse av dem til oss, gjerne med fokus på utfordringer de ønsker input fra studentene på. Vi legger beskrivelsene på sikker Teams-kanal (med to-faktor autentisering). Studentene leser gjennom beskrivelsen og tenker ut spørsmål de ville ha stilt pasientene/brukerne dersom de kunne møte dem. På oppsatt utredningsdag har studentene et halvtimes Teams-møte med kontaktperson på sykehjemmet, der studentene gir sine spørsmål til kontaktpersonen. Kontaktpersonen tar spørsmålene videre med til de to utvalgte pasientene. Senere på dagen har kontaktperson på sykehjemmet et nytt Teams-møte med studentene der studentene får vite svarene på spørsmålene. Basert på denne informasjonen lager studentene tiltaksplaner til de to pasientene, med forslag til tiltak som kan gi pasientene en bedre hverdag og økt mestring og livskvalitet. Dialogmøtet skjer en uke etter utredningsdag på Teams, og her deltar kontaktperson(er) fra sykehjemmet, studentene og fasilitator fra TVEPS. I barnehager innebærer dette alternativet at studentene i gruppen formidler undervisningsopplegget sitt digitalt – gruppen med barn i barnehage ser dem på storskjerm og kan interagere med dem direkte siden det hele foregår i sanntid via Teams.  

  • Prakisarenaen sender oss to generelle problemstillinger de ønsker hjelp til som vi videreformidler til studentene – eller vi gir studentene to utfordringer fra vår digitale utfordringsbank (som kommunene og relevante etater på forhånd har spilt inn til oss). Det er ingen utredningsdag, men dialogmøtet gjennomføres på Teams med studenter, kontaktperson(er) fra praksisarenaen og fasilitator fra TVEPS tilstede. Her presenterer studentene tiltaksplaner for hvordan de tenker seg utfordringene kan løses.