Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Dette er

TVEPS - tverrprofesjonell samarbeidslæring

Denne informasjonen er til praksissteder som tar imot HVL-studenter i praksis.

TVEPS logoer vår 2020
Foto/ill.:
TVEPS

Hovedinnhold

TVEPS trener studenter fra medisin-, helse- og sosialfag i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å forene studenter fra ulike profesjoner i tverrfaglige team, der gruppen skal jobbe sammen om et felles oppdrag. Målet er å forberede studentene på tverrfaglig samhandling i arbeidslivet, - og hvert år skal flere hundre studenter fra mange utdanninger gjennom denne formen for praksis.

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Senteret er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Uiniversitetet i Bergen, Øygarden kommune og Bergen kommune. 

Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på ulike arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS

Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS // TVEPS-praksis steg for steg

TVEPS deltakelse i praksisperiode

For HVL studenter inngår TVEPS vanligvis som del av en praksisperiode. Deltakelse erstatter, eller inngår som del av, annet arbeidskrav om tverrprofesjonelt samarbeid. Arbeidsmengde i TVEPS er beregnet til ca. 20 timer, og studentene kan derfor benytte inntil 20 timer av ordinær tid i praksis til TVEPS.

Tidspunkt for gjennomføring

Deltakelse i TVEPS er enten i høstsemester (september til desember) eller vårsemester (januar til mai). Studenten deltar i en TVEPS-gruppe innenfor tidsrammen utdanningen har satt. De har selv ansvar for å informere sin praksislærer og sine praksisveiledere om hvilke dager de er i TVEPS, så snart datoer er fastsatt.  

Merk at tidspunkt for oppstartsmøte, pasientutredningsdag/praksisdag og dialogmøte er fastsatt for hver gruppe. Øvrig tid til forberedelser, gruppesamarbeid og etterarbeid avtaler studenten selv med sitt praksissted/sin veileder.

For deg som tar imot studenter i en praksisperiode

Noen vil allerede ha avtale med TVEPS om å ta imot grupper på eget arbeidssted. For andre vil studenter som har ordinær praksis hos dere delta i TVEPS et annet sted, og blir dermed borte fra ordinær praksis i inntil 20 timer.   

Kontakt

Spørsmål om HVL-studenter/praksisperiode: kontakt praksisadministrasjonen FHS (ekstern) For spørsmål om TVEPS: ta kontakt med oss