Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
ITs21-konferansen 2023

Tverrfaglighet og bærekraft for en bedre fremtid

Its21-konferansen er et viktig steg i retning av å skape en mer bærekraftig fremtid. Konferansen setter fokus på viktigheten av tverrfaglig samarbeidslæring og bærekraftig utvikling i utdanning og arbeidsliv. Vi ønsker dere velkommen til årets happening 27-28 april 2023!

Bilde av Bergen i fugleperspektiv
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Its21 står for «Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st century». Konferansen rullerer fra by til by i Norden og kommer fra et nordisk nettverk som jobber for å sette tverrfaglig samarbeid i utdanning og arbeidsliv på agendaen. Its21 konferansen arrangeres årlig, og denne gang er det TVEPS som er stolt arrangør og vertskap av Its21.

Logo ITS21-konferansen
Foto/ill.:
Logo Its21

Årets konferanse har det overordnede temaet «In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field». Med sitt bredt favnende program vil årets Its21 konferanse være høyrelevant og spennende for både universitets- og høyskoleansatte, studenter og representanter fra kommuner og næringsliv.  

Wicked problems 

– Gjennom foredrag, workshops, e-postere og paneldebatter vil konferansen gi deltakerne innsikt i varierte temaer, sier TVEPS-leder Ane Johannessen, og viser til programmet.

– For eksempel; hvordan kan tverrfaglig samarbeid brukes til å løse såkalte «wicked problems»? Altså problemer i samfunnet uten en entydig fasitløsning.

Konferansen handler også blant annet om tilrettelegging for team-basert læring, om hvordan tverrfaglig samarbeidslæring kan lette overgang fra studier til arbeidsliv og bidra til bedre helsetjenester, og om hvordan samarbeidslæring i innovasjon og entreprenørskap kan bli bedre. Konferansen blir en gylden mulighet til å lære av eksperter og forskere fra så ulike fagfelt som pedagogikk, helse- og sosialfag, og ingeniørfag.

Bærekraft i utdanningsperspektiv

– Its21 er et perfekt forum for alle som er interessert i å lære om bærekraft i utdanningene og samfunnet forøvrig, og om hvordan tverrfaglig samarbeidslæring kan skape et bedre samfunn.

Men potensialet er langt større enn bare et læringsforum, mener Johannessen.

– Konferansen er også en møteplass. Et sted der studenter, universitets- og høyskoleansatte, og representanter fra kommuner, praksissteder og arbeidsliv kan bygge verdifulle nettverk for fremtiden, - og dele egne erfaringer og ideer med andre.

– Ved å inkludere så mange ulike aktører på en og samme konferanse, vil Its21 også kunne være et unikt bidrag til å redusere silo-tenkningen som preger utdanningene våre, og fremme en inkluderende tilnærming og samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer.

Den nordiske Its21 konferansen vil bli avholdt på Grand Hotel Terminus i Bergen, og påmelding innebærer adgang til begge konferansedagene og inkluderer lunsj både torsdag og fredag. I tillegg er det bankett på kvelden torsdag 27. april, denne melder man seg på separat. 

Påmelding skjer her, og programmet finner dere her.

Om arrangøren: TVEPS har etter hvert lang fartstid innenfor tverrprofesjonell samarbeidslæring, og feirer i år 10-års jubileum. Mye har skjedd på de siste ti årene i TVEPS, fra en håndfull studenter per semester i starten til over 900 studenter fra Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet i året i dagens drift. Kommunene Bergen og Øygarden er solide samarbeidspartnere og har vært med fra starten av.

Gruppefoto av ledergruppen i TVEPS
Foto/ill.:
UiB/Silje Katrine Robinson

I tverrprofesjonell samarbeidslæring hos TVEPS får studentene møte virkeligheten og gjør reell nytte for seg mens de selv lærer, gjennom å lage skreddersydde tverrfaglige tiltaksplaner for individuelle brukere av kommunale helse- og sosialtjenester, og gjennom å lage pedagogiske opplegg om helse og livsmestring for barn og unge. TVEPS sitt 10-års jubileum blir markert med en egen bolk i konferanseprogrammet.

Logo samarbeidspartner TVEPS, HVL, UiB, Bergen kommune og Øygarden kommune
Foto/ill.:
UiB