Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Studentstilling

TVEPS søker studentfasilitatorer

Student og interessert i tverrfaglighet og veiledning? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!

Studenter som gjøre gruppearbeid i TVEPS
Foto/ill.:
TVEPS, UiB

Hovedinnhold

TVEPS trener studenter fra helse- og sosialfag i tverrfaglig samarbeid i praksisfeltet. Hvert år skal flere hundre studenter fra ulike fag gjennom denne formen for praksis.

Vi tilbyr en spennende jobb som fasilitator for tverrprofesjonelle studentgrupper. Som fasilitator legger du til rette og sikrer god kommunikasjon mellom studenter og ansatte, ute i praksisfeltet.

Hvordan foregår TVEPS? Her forklarer vi hvordan TVEPS-praksis steg for steg er for studentene våre. 

Hvem er vi?

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen kommune og Øygarden kommune. I TVEPS trener vi studenter fra 18 forskjellige helse- og sosialfagllige utdanninger fra UiB og HVL i tverrprofesjonelt samarbeid.

TVEPS har tverrprofesjonelle studentgrupper på en rekke praksisarenaer i Bergen og omegn; sykehjem, hjemmebaserte tjenester, rehabilitering, nav, kriminal- og rusomsorg, barnehage, skole og arenaer innen friskliv, læring og mestring.

Vil du søke stillingen? Søknad sendes via denne lenken

Hva gjør en studentfasilitator i TVEPS?

Som studentfasilitator vil du ha en spennende og utfordrende rolle der du får innblikk i andre fagfelt innen helse- og sosialfaglige utdanninger, og du vil selv lære ved å se studentene i samspill med hverandre og med praksisfeltet. Vi søker deg som synes det er spennende med læring på tvers av fag, og som har interesse for veiledning. 

Arbeidsoppgaver:

 • lede dialogmøte mellom studentene og praksisfeltet,  - gjennom å:
 • legge til rette for, og sikre, god kommunikasjon mellom studenter og ansatte i praksisfeltet,- og
 • motivere studentene til refleksjon rundt tverrprofesjonelt samarbeid
 • dialogmøtene foregår digitalt

Solveig og Stian om å være studentfasilitator: – Denne kunnskapen får vi ikke andre steder

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • interesse for pedagogikk og veiledning
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • påbegynt relevant utdanning 
 • student ved HVL eller UiB, fortrinnsvis i Bergensområdet

Vi søker deg som er:

 • ivrig etter å dele kunnskap og erfaring
 • opptatt av kommunikasjon og hvor viktig det er med tverrfprofesjonelt samarbeid i pasient-/brukerutredning
 • egnet til å lede gruppediskusjoner og være lyttende møteleder
 • opptatt av helse- og sosialfaglig profesjonalitet

Du får opplæring og timelønn som vitenskapelig assistent (lønnstrinn 35). Arbeidsmengden tilsvarer om lag en 10% stilling i perioden september til og med november om høsten, og januar til og med mai i vårsemesteret. 

Ved vurdering av søkerne legges det stor vekt på personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen.

Søk stillingen her

Ytterligere info:

Ta kontakt med oss på vår epost. (tveps alfakrøll uib.no) Merk eposten med studentfasilitator.

Arbeidstid og lønn

I jobben som studentfasilitator er du ansatt som fagkonsulent (kode 0389) og får lønn etter lønstrinn 35 i statens hovudtariffavtale. Stillingen er timelønnet (inkludert opplæring og forberedelser til dialogmøtene). Arbeidsmengden tilsvarer i gjennomsnitt 3-6 timer i uken, i perioden september til og med november i høstsemesteret og januar til og med mai i vårsemesteret. Det vil være fullt mulig for mer arbeid i perioder og mindre arbeid ved behov (for eksempel i eksamensperioder).

Generell informasjon

Arbeid som studentfasilitator kombineres med studier. Arbeidsmengden er liten nok til at det ikke går ut over egen studieprogresjon og det skal være fullt mulig å være heltidsstudent ved siden av det å være studentfasilitator. Stillingen er fast med 3 mnd oppsigelsestid.

Opplæringen og jevnlige "fasilitatorsamlinger" er fysisk i Bergen. Plan for dialogmøtene fastsettes ved begynnelsen og underveis hvert semester, og dialogmøtene fordeles på alle våre fasilitatorer.