Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS styringsgruppe og senterutvalg

TVEPS logoer vår 2020
Foto/ill.:
TVEPS

Hovedinnhold

Styringsgruppen i TVEPS består av representanter fra Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen kommune og Øygarden kommune. Møtet i styingsgruppen foregår en gang per semester. 

  • Norman Anderssen, dekan ved Det psykologiske fakultet, UiB (leder av styringsgruppen)
  • Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet, UiB
  • Unni Margrethe Uren Aasen, Prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL
  • Irene Helland Vikøren, fagseksjonsleiar, sosialt arbeid, Institutt for velferd og deltaking, HVL
  • Ingelin Søraas, administrasjonssjef, Bergen kommune
  • Tonje Alvsvåg, daglig leder, Øygarden lokalmedisinske senter, Øygarden kommune

TVEPS-leder Ane Johannessen er sekretær i TVEPS sin styringsgruppe.

Representanter fra utdanningene deltar i senterutvalgsmøtene i TVEPS.