Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS styringsgruppe og senterutvalg

TVEPS logoer vår 2020
Foto/ill.:
TVEPS

Hovedinnhold

Styringsgruppen i TVEPS består av representanter fra Bergen kommune, Øygarden kommune, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB).

TVEPS-leder Ane Johannessen er sekretær i TVEPS sin styringsgruppe.

Representantene fra utdanningene i TVEPS deltar i senterutvalgsmøtene.