Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

TVEPS styringsgruppe og senterutvalg

TVEPS logoer vår 2020
Photo:
TVEPS

Main content

Styringsgruppen i TVEPS består av representanter fra Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen kommune og Øygarden kommune. Møtet i styingsgruppen foregår en gang per semester. 

  • Norman Anderssen, dekan ved Det psykologiske fakultet, UiB (leder av styringsgruppen)
  • Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet, UiB
  • Unni Margrethe Uren Aasen, Prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL
  • Irene Helland Vikøren, fagseksjonsleiar, sosialt arbeid, Institutt for velferd og deltaking, HVL
  • Ingelin Søraas, administrasjonssjef, Bergen kommune
  • Tonje Alvsvåg, daglig leder, Øygarden lokalmedisinske senter, Øygarden kommune

TVEPS-leder Ane Johannessen er sekretær i TVEPS sin styringsgruppe.

Representanter fra utdanningene deltar i senterutvalgsmøtene i TVEPS.