Hjem
Fagressurser - Spesialsamlingene
Terminologi

Termbasar

Her kan du sjå kva for terminologiressursar som er tilgjengelege

Hovedinnhold

Kortform

Namn

Ansvarleg institusjon

Oppdatert

Økonomi og administrasjon

Økonomisk-administrativ terminologi

NHH2013-04-16

Mikroøkonomi

Termbase for Mikroøkonomi utviklet ved NHH

NHH

2013-06-12

Maritim ordbok

Maritim ordbok

NHH

2013-04-16

Tolketjeneste

Tolketjenesten i Bergens termbase

Tolketjenesten i Bergen

2015-08-20

Marine evertebrater

Marine evertebrater

NHH

2015-08-20

Norsk-tysk jura

Norsk-tysk juridisk terminologi

NHH

2015-08-20

Norsk termbank

Termbaser utviklet av Norsk termbank

Uni Research

2013-04-16

Teknisk terminologi

Termbaser utviklet av Rådet for teknisk terminologi

Fagbokforlaget

2013-04-16

English for business

English for business

NHH

2015-08-20

Artsdatabanken

Artsdatabanken

Havforskningsinstituttet

2015-09-15

Maritim terminologi

Maritim terminologi

Sjøfartsdirektoratet

2015-09-15

Universitets- og høyskolerådet 

Universitets- og høyskolerådets termbase

Universitets- og høyskolerådet

2015-09-15

Tilbake til søkjesida
Tilbake til framsida