Hjem
Spesialsamlingene
Språksamlingane

Om Språksamlingane

Språksamlingane er ein betydeleg vitskapleg ressurs som består av fysisk materiale og elektronisk språkleg materiale (både digitalisert og digitalt utvikla). Samlingane har vore grunnlag for å utarbeide allmennordbøker (leksikografi) og norsk namnegransking.

Hovedinnhold

Språksamlingane er ein omfattande dokumentasjon av norsk språk i tid og rom. Samlingane representerer eit stort potensial for framtidig forsking. For normeringa av norsk språk, og for andre formål av vitskapleg eller teknologisk art, er det viktig at samlingane til ei kvar tid gir ein relevant og haldbar dokumentasjon og eit ope tilgjengeleg datagrunnlag.

Språksamlingane inneheld digitale samlingar for ordbøker (leksikografi), navnegransking, målføre og dialektologi samt gammalnorsk og norrønt. I tillegg samlingane i etterhand fått tilført ei rekke terminologiske ressursar. Sjå utvalg i menyen til høgre.

Samlingane låg tidlegare ved Universitetet i Oslo, er frå 2016 overførte til Universitetet i Bergen.