Hjem
Universitetshagene
Om hagene

Bærekraftig utvikling

Fornybar energi, miljøvennlig praksis og å fremme bærekraft

Hovedinnhold

Det grønne universitetet

Universitetet i Bergen er et “grønt universitet”, med sin egen miljøstrategi og handlingsplan, og sertifisering som et “miljøfyrtårn” og et miljøledelsessystem sertifisert under Miljøfyrtårn-sertifiseringsordningen (Miljøfyrtårn). Det overordnede målet er å stoppe klimaendringene (FNs bærekraftsmål nr. 13): UiB vil systematisk redusere klimagassutslipp og bli klimanøytralt innen 2050, for å hjelpe verden å nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen. Universitetshagene er en integrert del av denne strategien.

Utfasing av fossilt brensel

Vi bruker elektriske kjøretøyer (unntatt traktorene, som vi ennå ikke har en god nok elektrisk erstatning for) og avvikler  alle andre maskiner og verktøy som er drevet med fossilt brensel. Etter en mulighetsstudie sommeren 2019 har vi beregnet at en elektrisk robotklipper kan erstatte en hel dags bruk av en dieseldrevet gressklipper per år. Det er for tiden to robotklippere i bruk i hagene, og vi har identifisert 12 ekstra steder der de kan introduseres. Nesten halvparten av gressklippere og løvblåsere er allerede elektriske. Vi har to moderne ladestasjoner for elektriske biler på parkeringsplassen vår og et utvalg sykler for bruk av personalet.

Miljøvennlig praksis

For å spare vann i Botanisk hage har vi introdusert et effektivt sentralt forvaltet vanningssystem med sprinklere til alpine hagen, og vannet til vår kunstige strøm og fossen blir resirkulert. Etter "Miljøhandlingsplanen 2018-2022" har vi eliminert bruk av herbicider. Vi testet "heatweeding" sommeren 2018 i samarbeid med et privat selskap, Wikholm AS, og bruker nå en maskin fra Heat Weed Technology, som har vist seg kostnadseffektiv og effektiv samt miljøvennlig. Vi bruker biologisk skadedyrbekjempelse i våre drivhus, som australske marihøne-larver mot ulllus. Vi lager kompost i Museumshagen og lar organisk avfall brytes ned naturlig i det eksisterende jordunderlaget i Arboretet. Annet avfall sorteres for gjenvinning.

Fremmer bærekraft

Vi anslår at vi har mer enn 100 000 besøkende per år, og mange av dem kommer til våre faste arrangementer. Vi arrangerer rundt 25 tema-arrangementer hvert år i hagene, alt til en viss grad relatert til bærekraft og med mål å informere og bringe publikum nærmere naturen og planteverdenen. Vi demonstrerer ansvarlig forvaltning av vår naturlige vegetasjon ved å bruke slåttemetoder som fremmer blomstring for pollinerende insekter. Vi har demonstrasjonssenger for birøkt, og et biehotell og visningskuber. Hagene og ekspertisen her brukes ofte av mediene som fokuserer på blomster og bier. Følgende er nylige eksempler fra norsk radio: Opptur juni 2019, Opptur juli 2019 og TV: Ut i naturen 2017 (kl. 18:22 kan du se gartneren vår med biene).