Hjem
Universitetshagene
Truede arter

Globalt initiativ for å redde Wollemia nobilis

Kritisk truede 'dinosaurtrær' ankommer universitetshagene som del av internasjonalt bevaringsarbeid

Wollemia nobilis potted plants in the University Gardens glasshouses
Seks genetisk forskjellige eksemplarer av Wollemia nobilis sikret ved Universitetshagenes veksthus i Bergen.
Foto/ill.:
Michael D. Pirie (UiB)

Hovedinnhold

Inntil en ekstraordinær oppdagelse i 1994 var treet, som nå er kjent som Wollemia (Wollemia nobilis), kjent kun for paleontologer. Og da som en plantegruppe man antok var utdødd siden dinosaurenes tid. Et lite antall trær ble funnet av en australsk oppdagelsesreisende og botaniker, David Noble, voksende i en avsidesliggende kløft i Wollemi nasjonalpark i New South Wales. Da var dette det første levende beviset på dette unike bartreet. Før dette var det bare fossilfunn fra en plante man trodde døde ut for over 70 millioner år siden.

Dette såkalte ‘dinosaurtreet’ er nå klassifisert som kritisk truet på IUCNs rødliste over truede plante- og dyrearter.

Siden oppdagelsen har det vært en samlet innsats for å sikre arten mot tap av de gjenværende ville trærne. Det er færre enn 100 igjen. Plantene vokser 150 kilometer fra Sydney, og de er stadig mer sårbare for trusler fra sykdommer og skogbranner. I 2019-2020 slapp de så vidt å bli ødelagt av de store skogbrannene som brant mer enn 10 millioner hektar land i det østlige Australia.

Wollemia har blitt dyrket i private hager og parker siden 2005, men nyere fremskritt innen genetiske teknikker har gjort det mulig for australske plantevitenskaps- og bevaringseksperter å identifisere og avle planter som bedre kan representere det gjenværende genetiske mangfoldet av Wollemia i naturen og beskytte dem mot utryddelse.

Mer enn 170 unge trær, levert av Botanic Gardens of Sydney har nå blitt distribuert til 28 botaniske hager over hele Europa, gjennom Forestry Englands planteskole på Bedgebury i Storbritannia. De er også levert til fem australske botaniske hager, og til en i USA. Sammen vil disse representere en "metasamling": en samling av samlinger, hver delt av separate organisasjoner, men tatt vare på i samarbeid for å forske på og bevare arten for fremtiden.

Giving rare Wollemi pine trees – the ‘dinosaur tree’ - a hopeful future

Produsent:
Forestry England

Universitetsmuseets Universitetshagene er stolte av å være en del av denne internasjonale innsatsen.

Michael Pirie, kurator for Universitetshagenes arboretet var med ved den offisielle plantingen av Bedgeburys seks trær 31. oktober, mens seks tilsvarende planter allerede var under behandling av teknikere ved UiB. Han sier:

Denne typen initiativ, koordinert internasjonalt mellom institusjoner med spesialistkunnskap og kompetanse, er avgjørende for å forhindre planteutryddelse. Den globale situasjonen for biologisk mangfold er alvorlig, med den dramatiske virkningen av ødeleggelse av habitat, fremmede arter og klimaendringer. Som botanisk hage og forskningsinstitutt kan vi støtte bevaring av arter i deres naturlige habitater og, der det er nødvendig, gi en trygg havn for arter for å beholde potensial for gjeninnføring i naturen.

Universitetshagene er også aktivt involvert i globale bevaringskonsortier med fokus på truede arter av Rhododendron og av Erica, i samarbeid med Botanic Gardens Conservation International, og på nasjonale initiativ for truede arter i Norge.