Hjem
Universitetshagene

Veksthuset

Veksthuset er fødestuen til Arboretet og Botanisk hage. Her foregår produksjonen av nye planter - en viktig del av arbeidet med plantesamlingene.

Hovedinnhold

Et stort og moderne veksthus står sentralt i det daglige arbeidet med formering, vedlikehold og oppbevaring av planter i samlingene til Arboretet og Botanisk hage på Milde. Veksthusavdelingen er satt sammen av tre veksthus i en rekke som er blitt bygget i to perioder. Det gamle huset fra 1984 ble utvidet med to nye veksthus i 1991. Det samlede arealet er i dag på 1200 m².

Veksthuset er delt inn i 11 store og små rom/avdelinger, tilpasset de ulike behovene og funksjoner vi til enhver tid har.

Produksjonen av planter i veksthuset kan ha mange ulike formål. De viktigste er oppformering og fornying av våre egne samlinger, eller til distribusjon til andre arboreter og botaniske hager. Veksthuset kan også brukes til forskning og undervisning. Noen av plantene, slik som begonia, perlargonium, georginer m.fl. er med i et eget prosjekt for sikring av genressurser i Norge.