Hjem
Click

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

Studiestart høst 2017

Informasjon til nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Velkommen til semesterstart høsten 2017. SV-fakultetet ønsker spesielt nye studenter velkommen til sine første uker på studiet.

STUDIEKVALITETSPRISEN

Eksperimentkurs i økonomi får studiepris

Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.

HOLBERGUKEN

Nils Klim-vinnar vil finne ut korleis straff påverkar offer i kriminalsaker

Forskinga hennar har alt hatt innverknad på store politiske avgjersler. Torsdag 8.juni tok Norges yngste kvinnelege økonomiprofessor imot Nils Klim-prisen.

UNIVERSITETSLIV

Ny dekanduo med stø kurs

Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.