Hjem

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Vil du bryne deg på de store samfunnsspørmålene? Da er kanskje samfunnsøkonomi faget for deg.

Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.

Les mer om faget: Hva er samfunnsøkonomi?

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

KRONIKK

Vi bør være mer opptatt av velferdsstyring enn velferdsprofitt

Hvorvidt konkurranseutsetting gir samfunnet gevinster eller tap, kommer i hovedsak an på hvordan byråkratiet og det politiske systemet fungerer, mener professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (UiB)
NYHETER

– Sjukmeldte bør godta mindre løn

Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.

NYHETER

Eirik S. Amundsen innvalgt i prestisjefullt akademi

Professor Eirik Schrøder Amundsen er en av en håndfull norske økonomer som er valgt inn i det prestisjefulle akademiet Academia Europaea.

NYHETER | EU-STIPEND

Katrine Løken får toppstipend fra EU

Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.

NYHETER | FORSKNING

Oppnevnt i to ekspertutvalg

Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.