Hjem

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Vil du bryne deg på de store samfunnsspørsmålene? Da er kanskje samfunnsøkonomi faget for deg.

Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.

Les mer om faget: Hva er samfunnsøkonomi?

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

FORSKNING

Stabil vilje til samarbeid med fremmede

Nordmenn viser vilje til å samarbeide med fremmede på tvers av situasjoner og over tid, viser ny forskning ved UiB.
Ny artikkel om energimarkeder

Usikre klimaresultater med markeder for energisertifikater

Markedene for omsetningen av hvite og grønne sertifikater fungerer hver for seg godt når det gjelder å oppnå bestemte prosentvise mål for energiproduksjonen, men de gir liten veiledning i hvorvidt det blir investert i klimavennlig energi eller energisparing.

Hvordan blir elevers læring påvirket av reformer og institusjoner?

Leroy Andersland disputerer fredag 19. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:” Four Essays on the Determinants of Human Capital Accumulation in Norway”.

MASTERSTUDIET I SAMFUNNSØKONOMI

Prisvinnende fokus på AirBnB og hotellmarkedet

Nora Svarstad Ytreberg ble tildelt Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.

UTDANNING

Hva kan du bli?

En utdannelse i samfunnsøkonomi gir allsidige muligheter på arbeidsmarkedet, og det har sjelden eller aldri vært vanskelig for våre studenter å finne relevant jobb. Uansett hvor du havner, kan du regne med en godt betalt, utfordrende og spennende karriere som samfunnsøkonom.