Hjem
Click

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

STUDIEKVALITETSPRISEN

Eksperimentkurs i økonomi får studiepris

Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.

HOLBERGUKEN

Nils Klim-vinnar vil finne ut korleis straff påverkar offer i kriminalsaker

Forskinga hennar har alt hatt innverknad på store politiske avgjersler. Torsdag 8.juni tok Norges yngste kvinnelege økonomiprofessor imot Nils Klim-prisen.

UNIVERSITETSLIV

Ny dekanduo med stø kurs

Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.

SAMORDNA OPPTAK

Samfunnsøkonomi på topp 10

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er et av de mest populære studiene ved UiB viser ferske søkertall fra Samordna opptak!