Hjem

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi ved UiB

Vil du bryne deg på de store samfunnsspørsmålene? Da er kanskje samfunnsøkonomi faget for deg.

Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.

Les mer om faget: Hva er samfunnsøkonomi?

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei.

For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

Videokonkurranse

Videokonkurranse: "Hvorfor bør man studere samfunnsøkonomi?"

Send oss ditt forslag til rekrutteringsvideo innen 15. mars. Det beste forslaget premieres med kr 5000,-

BECCLE-seminar

Local Market Structure and Consumer Prices: Evidence from a retail merger

BECCLE har gleden av å invitere til et seminar med Dennis Rickert (Toulouse School of Economics), som vil snakke om effektene av fusjoner og avhjelpende tiltak i lokale markeder.

NYE ANSATTE

To nye stjerneskudd til BECCLE

Institutt for økonomi og BECCLE har fått to meget kompetente forskere i II-er stillinger.

NYHET

Hvorfor faller så mange utenfor skole og arbeidsliv i Norge?

Institutt for økonomi i samarbeid med UNI Research Rokkansenteret har fått tildelt 10 millioner fra Norges forskningsråd for å studere prosessene rundt frafall, omstilling og nedbemanning i norsk skole og arbeidsliv.

MASTERSTUDIET I SAMFUNNSØKONOMI

Prisvinnende fokus på AirBnB og hotellmarkedet

Nora Svarstad Ytreberg ble tildelt Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.