Hjem
Click

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi som samfunn bruker ressursene våre - enten det gjelder våre naturressurser, vår samlede arbeidskraft eller det produksjonsutstyret som ligger i bedriftene.

Samfunnsøkonomer undersøker hvordan økonomien egentlig fungerer. En viktig målsetting er å finne ut om det er mulig å øke verdiskapningen og fordele resultatet på en mer rettferdig måte.

Samfunnsøkonomi handler derfor grunnleggende sett om hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted å være.

Studietilbud ved Institutt for økonomi

 

 

Du kan også ta årsstudium i samfunnsøkonomi. I bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning (MIRE) er det mulig å velge samfunnsøkonomisk studievei. For nærmere informasjon om studiene våre kan du henvende deg til studieveileder.

Nyhet

BECCLE får fem nye år

Senter for konkurransepolitikk (BECCLE) fekk løyving frå Universitetsstyret i Bergen til å halde fram til 2020. Den forlenga samarbeidsavtalen mellom NHH og UiB sikrar at institusjonane framleis har spisskompetanse på forsking og utdanning innan konkuransepolitikk.

Nyhet

Tre nye år med trygdeforsking ved UiB

Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.

Nyhet

Fjorårets beste bistandsmetafor

Professor Rune Jansen Hagen får positiv omtale for bruken av betasuppe som metafor for norsk bistandspolitikk.

Horisont 2020

Vil bruke SELFIE til å forbetre helsetilbodet

I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.

UiB Alumni

UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

UiB Alumni er åpent for alle som studerer, har studert eller er ansatt ved UiB.

Er du ikke medlem i UiB Alumni? Meld deg inn i dag!

Kalender

Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 18
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 25
Tag - KALENDER Created with Sketch. mar 17
Tag - KALENDER Created with Sketch. mar 31
Tag - KALENDER Created with Sketch. jun 10
Flere arrangement

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt ansetter rundt 60 sommerstudenter hvert år. Når du har oppnådd en bachelorgrad er det gode muligheter for at nettopp du kan få smake på arbeidslivet hos oss.
Elisabeth Åmot
Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt