Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Vektoppgang over én BMI-enhet fra første til andre svangerskap øker risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes i andre svangerskap, viser ny forskning fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
1. august er datoen vi får en ny dekan på fakultet. Bli bedre kjent med Per Bakke!
Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.
Fra høsten av skal samfunnsøkonom, Høyre-politiker og professor emeritus ved Norges Handelshøyskole, Victor Norman, lede styremøtene ved fakultetet.
BT Magasinet har intervjuet flere forskere i Bergen som forsker på bekjempelse av kreftsykdommer. Blant dem er professor Lars A. Akslen ved Klinisk institutt 1, som er leder for Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO).
Nanopartikler er objekter i molekylstørrelse som brukes i både klær og medisin. Hva gjør de med kroppen og miljøet? Det ønsker Mihaela Cimpan å se nærmere på i flere EU-finansierte prosjekter.
Per Bakke er tilsatt som ny dekan ved Det medisinske fakultet fra 1. august 2017. Nå er det klart hvem han vil ha med seg i dekanatet.
Cecilie Gudveig Gjerde forsker på stamceller og kjevebein. Hun har blitt tegneseriehelt på grunn av det.
Som student la Lene Bergmann mye iver i å gå på konserter, skrive fanziner og jobbe på Hulen. Likevel brukte hun studietiden flittig til å skrive og lese – og lese og skrive om å skrive og lese. I dag er den tidligere UiB-studenten daglig leder for kommunikasjonsbyrået Mannheimer.
Sammen med flere forskerkolleger har ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved Senter for ernæring undersøkt hva som er den beste måten å tilberede fisk på.
MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.
Universitetet i Bergen får støtte fra Forskningsrådet til å koordinere et nasjonalt prosjekt som skal gjøre forskning på primærhelsetjenesten enklere og tryggere for både forskere og fastleger.
Scandinavian Journal of Primary Health Care tildelte sin "Paper of the Year"-pris til forskningsgruppe for samfunnsfarmasi
Forskningsgruppen rundt Karl Johan Tronstad ved Institutt for biomedisin har fått innvilget 9,5 millioner til å undersøke årsaker av kronisk utmattelsessyndrom, eller myalgisk encefalopati CFS/ME.
Oppdrettslaks har vært forbundet med miljøgifter og negative helsekonsekvenser som diabetes 2 blant folk i faresonen. Nå har UiB-forskere funnet at overvektige med fordel kan spise denne type fisk.
Gjennom sitt arbeid har Bruserud bidratt betydelig innen hematologisk forskning. Hans forpliktelse har skapt grunnlaget for forskningsaktivitet på AML, på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, i Helse Vest-regionen.
For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.

Sider