Hjem
Click

Utdanning

Årsstudium

Praktisk-Pedagogisk Utdanning

 • Studiepoeng60
 • Lengde1 år
 • Studieplassar 255
 • StudiestartHaust
 • SpråkNorsk
 • StudieplanLes studieplan

Introduksjon

Introduksjon

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium for deg som har utdanning frå universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærar. PPU går over eitt studieår og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskole og vidaregåande skole. Ved å ta PPU lærer du å planleggje, tilretteleggje, gjennomføre og vurdere undervising. Studiet gir deg teoretisk kunnskap om læring og praktiske, pedagogiske erfaringar og evner.

Målgruppe

Studentar som har avlagt ein grad, eller minimum 180 studiepoeng i minst to fag som er relevante for undervising i skulen.

NB! Frå hausten 2019 vil det vere et masterkrav for opptak til PPU.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet går over to påfølgjande semester, med opptak og studiestart for nye studentar kvar haust. Semesteret byrjar med 5 veker teoriundervisning. Deretter følgjer ein praksisperiode på 7 veker, med ei teoriveke omlag midtvegs når det er haust- eller vinterferie i skulen. Etter praksis følgjer ein ny teoriperiode på 1-2 veker, og deretter eksamen. I praksisopplæringa krev ein 100 % oppmøte.

Praktisk pedagogikk (krav 60 SP)
Obligatoriske pedagogikkemner (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA101Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester151
PEDA102Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester152
Praksis
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PPUPRA101Praksis PPU 1.semester01
PPUPRA102Praksis PPU 2. semester02
Didaktikkemner (krav 30 SP)
Biologi didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-2
Z-BIOSpesialpensum0-2
Engelsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAENG1Engelskdidaktikk 17.51
DIDAENG2Engelskdidaktikk 27.52
Fransk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFRAN1Franskdidaktikk 17.51
DIDAFRAN2Fransk didaktikk 27.52
Geografi didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAGEO1Geografididaktikk 17.51
DIDAGEO2Geografididaktikk 27.52
Geofag didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-2
Z-GEOVSpesialpensum 0-2
Historie didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAHIS1Historiedidaktikk 17.51
DIDAHIS2Historiedidaktikk 27.52
Kjemi didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-2
Z-KJEMSpesialpensum0-2
Matematikk didaktikk (krav 5 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-2
Z-MATSpesialpensum0-
Norsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANOR1Norskdidaktikk 17.51
DIDANOR2Norskdidaktikk 27.52
Norsk som andrespråk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANORAN1Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 17.51
DIDANORAN2Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 27.52
Fysikk didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-2
Z-PHYSSpesialpensum0-2
Psykologi didaktikk (krav 15 SP)
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAPSYK1Fagdidaktikk i psykologi første semester7.51
DIDAPSYK2Fagdidaktikk i psykologi andre semester7.52
DIDAPSYK1BFordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk151
DIDAPSYK2BFordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk152
Religion og etikk (RLE) didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAREL2Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet)7.51–22
DIDAREL1Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)7.51–21
Samfunnskunnskap didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASAK1Samfunnskunnskapsdidaktikk 17.51
DIDASAK2Samfunnskunnskapsdidaktikk 27.52
Spansk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASPA1Spanskdidaktikk 17.51
DIDASPA2Spanskdidaktikk 27.52
Tysk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDATYS1Tyskdidaktikk 17.51
DIDATYS2Tyskdidaktikk 27.52
Italiensk didaktikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAITAL1Italienskdidaktikk 17.51
DIDAITAL2Italienskdidaktikk 27.52
Medievitenskap didaktikk (krav 7.5 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAMEVI1Mediefagsdidaktikk 17.51
DIDAMEVI2Mediefagsdidaktikk 27.52
Filosofi didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFIL1Filosofididaktikk 17.51
DIDAFIL2Filosofididaktikk 27.52
Didaktikk i biologi og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fagene biologi og kjemi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-2
Didaktikk i biologi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og fysikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-2
Didaktikk i biologi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Didaktikk i kjemi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Didaktikk i fysikk og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Didaktikk i kjemi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fagene kjemi og fysikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Fagdidaktikk i naturfag (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Z-NATSpesialpensum0-1
Fagdidaktikk i fysikk og geofag (krav 40 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Fagdidaktikk i geofag og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Fagdidaktikk i biologi og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-1
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-2
IT-didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAIT1IT-didaktikk 17.51
DIDAIT2IT-didaktikk 27.52
Fagdidaktikk i matematikk og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og fysikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-2
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-1
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-2
Fagdidaktikk i kjemi og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-2
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-2
Fagdidaktikk i matematikk og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-2
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-1
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-2
Fagdidaktikk i matematikk og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og naturfag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-2
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-1
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-2
Fagdidaktikk i matematikk og biologi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og biologi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-2
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-1
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-2
Fagdidaktikk i matematikk og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og kjemi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-2
NATDID210-PLæring i naturfaga5-2
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-1
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-2
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Sjå meir om dette her:

https://w3.uib.no/nb/utdanning/laerer/49501/korleis-s%C3%B8ke-ppu-heiltid-og-deltid

Opptakskrav

Opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning deltid byggjer på følgjande utdanningsbakgrunn:


 • minst 180 studiepoeng frå universitet/høgskole

 • tilstrekkelig fagleg fordjupning i to fag som er relevante for skulen
 • eit karaktersnitt på C eller bedre for kvart av dei to faga
 • tilstrekkelige norskkunnskapar

Fagleg fordjuping i to fag med minimum 60 studiepoeng i kvart fag, med unnatak:

1) Ved opptak til PPU deltid kan du mangle inntil 45 studiepoeng på å fylle krava for matematikk og enten naturfagkombinasjonen, eller fysikk, kjemi eller biologi. Du kan ikkje mangle meir enn 30 sp i eit fag ved oppstart. PPU deltid har førebels berre tilbud om realfag

2) Dei som søkjer PPU i psykologi, kan bli tatt opp med berre psykologi, om det melder seg nok søkjarar

 •  Eventuelt tilsvarande utanlandsk utdanning.

Normalt må ein ha eit snitt på minst C i dei undervisingsfaga som er opptaksgrunnlaget. Det er dei einskilde fagmiljøa ved UiB som vurderer om utdanninga er relevant som opptaksgrunnlag til PPU. Avvik fra krav om C vil bli behandla individuelt

Sjå elles eige opptaksreglement http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.3.-Opptak/Reglement-om-opptak-for-ett-aarig-praktisk-pedagogisk-utdanning-PPU-ved-Universitetet-i-Bergen

Du må vere kvalifisert for å følgje to av fagdidaktikkemnene som UiB har tilbod i for å kunne byrje på PPU. Utfyllande informasjon om fagdidaktikktilbod, undervisningsfag og opptakskrav finn du på denne nettsida:

http://www.uib.no/utdanning/laerer

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet.

Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august.Søkning skjer elektronisk via SøknadsWeb

Les meir om dette her:

http://www.uib.no/utdanning/laerer/49501/s%c3%b8knadsprosedyre-ppu

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Kontakt

Meir informasjon

Fagleg profil

Et særpreg ved praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen er at både fagleg profil og undervisning er praksisforankra og prosessorientert. Sentrale tema i studiet er læring, fagkunnskap og utdanning.