Hjem

Utdanning

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Studieplassar255
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studium for deg som har utdanning fra universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærer. PPU går over ett studieår og kvalifiserer deg til å undervise i ungdomsskole og videregående skole. Ved å ta PPU lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Studiet gir deg teoretisk forståelse og kunnskap om læring og praktiske, pedagogiske erfaringer og evner.

Målgruppe

Studentar som har fullført minimum 180 studiepoeng, og som er kvalifiserte i eitt eller fleire fag som er relevante for undervising i skulen.

NB! Frå hausten 2019 vil det vere eit krav om mastergrad for opptak til PPU.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet går over to påfølgjande semester, med opptak og studiestart for nye studentar kvar haust. Semesteret byrjar med 5 veker teoriundervisning. Deretter følgjer ein praksisperiode på 7 veker, med ei teoriveke omlag midtvegs når det er haust- eller vinterferie i skulen. Etter praksis følgjer ein ny teoriperiode på 1-2 veker, og deretter eksamen. I praksisopplæringa krev ein 100 % oppmøte.

Praktisk pedagogikk (krav 60 SP)
Obligatoriske pedagogikkemner (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PEDA101Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester151
PEDA102Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester152
Praksis
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PPUPRA101Praksis PPU 1.semester01
PPUPRA102Praksis PPU 2. semester02
Didaktikkemner (krav 30 SP)
Biologi didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-1
Z-BIOSpesialpensum0-2
Engelsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAENG1Engelskdidaktikk 17.51
DIDAENG2Engelskdidaktikk 27.52
Fransk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFRAN1Franskdidaktikk 17.51
DIDAFRAN2Fransk didaktikk 27.52
Geografi didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAGEO1Geografididaktikk 17.51
DIDAGEO2Geografididaktikk 27.52
Geofag didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-1
Z-GEOVSpesialpensum 0-2
Historie didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAHIS1Historiedidaktikk 17.51
DIDAHIS2Historiedidaktikk 27.52
Kjemi didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
Z-KJEMSpesialpensum0-2
Matematikk didaktikk (krav 5 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-1
Z-MATSpesialpensum0-2
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-2
Norsk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANOR1Nordisk fagdidaktikk for PPU 17.51
DIDANOR2Nordisk fagdidaktikk for PPU 27.52
Norsk som andrespråk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDANORAN1Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 17.51
DIDANORAN2Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 27.52
Fysikk didaktikk (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Z-PHYSSpesialpensum0-2
Psykologi didaktikk (krav 15 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAPSYK1Fagdidaktikk i psykologi første semester7.51
DIDAPSYK1BFordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk151
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAPSYK2Fagdidaktikk i psykologi andre semester7.52
DIDAPSYK2BFordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk152
Religion og etikk (RLE) didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAREL2Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet)7.51–22
DIDAREL1Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)7.51–21
Samfunnskunnskap didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASAK1Samfunnskunnskapsdidaktikk 17.51
DIDASAK2Samfunnskunnskapsdidaktikk 27.52
Spansk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDASPA1Spanskdidaktikk 17.51
DIDASPA2Spanskdidaktikk 27.52
Tysk didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDATYS1Tyskdidaktikk 17.51
DIDATYS2Tyskdidaktikk 27.52
Italiensk didaktikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAITAL1Italienskdidaktikk 17.51
DIDAITAL2Italienskdidaktikk 27.52
Medievitenskap didaktikk (krav 7.5 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAMEVI1Mediefagsdidaktikk 17.51
DIDAMEVI2Mediefagsdidaktikk 27.52
Filosofi didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAFIL1Filosofididaktikk 17.51
DIDAFIL2Filosofididaktikk 27.52
Didaktikk i biologi og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fagene biologi og kjemi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-1
Didaktikk i biologi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og fysikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-1
Didaktikk i biologi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Didaktikk i kjemi og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Didaktikk i fysikk og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Didaktikk i kjemi og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fagene kjemi og fysikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Fagdidaktikk i naturfag (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Z-NATSpesialpensum0-2
Fagdidaktikk i fysikk og geofag (krav 40 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Fagdidaktikk i geofag og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og naturfagskombinasjonen
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Fagdidaktikk i biologi og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-1
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-1
IT-didaktikk (krav 15 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIDAIT1IT-didaktikk 17.51
DIDAIT2IT-didaktikk 27.52
Fagdidaktikk i matematikk og fysikk (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og fysikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-2
PHYSDID220-PTilrettelegging for læring i fysikk10-1
Fagdidaktikk i kjemi og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
NATDID212-PNaturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis5-2
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-1
Fagdidaktikk i matematikk og geofag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og geofag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-2
GEOVDID220-PGeodidaktikk10-1
Fagdidaktikk i matematikk og naturfag (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og naturfag
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-2
NATDID220-PNaturfagdidaktikk10-1
Fagdidaktikk i matematikk og biologi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og biologi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-2
BIODID220-PInnføring i biodidaktikk10-1
Fagdidaktikk i matematikk og kjemi (krav 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med matematikk og kjemi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MATDID210-PMatematikkdidaktikk 15-1
NATDID210-PLæring i naturfaga5-1
MATDID220-PMatematikkdidaktikk 210-2
KJEMDID220-PKjemididaktikk10-1
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet.

Søknadsfristen er 15. april. Du søker via SøknadsWeb.

Opptakskrav

Opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning byggjer på følgjande utdanningsbakgrunn:

  • Minimum 180 studiepoeng frå universitet eller høgskole. Frå og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil dette kravet bli erstatta av krav om fullført mastergrad.
  • Fagleg fordjuping i eitt eller to fag, med minimum 60 studiepoeng i det enkelte faget.
  • Fagleg fordjuping i fag som gir undervisningskompetanse i skulen og som universitetet tilbyr fagdidaktikk i. Fagtilbodet kan variere for kvart studieår.
  • Eventuelt tilsvarande utanlandsk utdanning.
  • Søkar må ha eit karaktersnitt på minst C i undervisningsfaget/(a) som utgjer opptaksgrunnlaget. Det er ordinære avrundingsreglar som blir brukt ved utrekning av snittet. Fagkrava blir fastsette av styringsgruppa for lektorutdanninga.

Sjå elles eigne forskriftar om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-15-241/%C2%A72

Utfyllande informasjon om fagdidaktikktilbod, undervisningsfag og opptakskrav finn du på denne nettsida:
http://www.uib.no/utdanning/laerer

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for pedagogikk

Fagleg profil

Et særpreg ved praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen er at både fagleg profil og undervisning er praksisforankra og prosessorientert. Sentrale tema i studiet er læring, fagkunnskap og utdanning.