Hjem

Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studierett for tilsette på SV-fakultetet

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet kan søke om studierett for å ta emne ved UiB.

Valg 2017

Ny dekanduo valgt

På fakultetsstyremøtet 13 juni 2017 ble det valgt ny dekan og prodekan for SV-fakultetet. Professor Jan Erik Askildsen fra institutt for økonomi ble valgt til dekan og professor Ragnhild Muriaas fra institutt for sammenliknende politikk til prodekan

NYHETER | FN HAVKONFERANSE 2017

Bergen og Fiji utvider samarbeidet

Universitetet i Bergen og University of the South Pacific har lansert opprettelsen av et felles professorat i hav- og klimaforskning på en stor mottakelse under FNs havkonferanse.

NYHETER

Globale samfunnsutfordringer offisielt lansert

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra sterkt innenfor alle de tre pilarene som utgjør satsingsområdet globale samfunnsutfordringer: Global helse, ulikhet og migrasjon.

Beredskapsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetets beredskapsplan trår i kraft ved hendelser som brann, innbrudd, dødsfall, personskade og lignende. Ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal da følge de rutiner, tiltak og planer som er beskrevet i beredskapsplanen.