Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Markeringer

Vårens markeringslunsj

Vårens markeringslunsj - en digital og fin markering for semesterets jubilanter, forfattere og nye professorer.

Hvitveis
Foto/ill.:
Bjørg Teigland, UiB

Hovedinnhold

Publisering

Tradisjonen tro, roste instituttleder Jan Heiret publiseringsaktiviteten ved instituttet. - I 2019 gikk antall publiseringspoeng noe tilbake fra året før, men den er fortsatt svært god, uttalte Heiret.

Sæbjørg Walaker Nordeide, som gikk bort tidligere i år, publiserte mye siste året hun levde. – Sæbjørg brant for faget, forskningen og studentene. - Hun hadde en direkte stemme, var uredd, og var en generøs og omsorgsfull person som så og tok vare på sine studenter og kollegaer. Det er et stort tap for instituttet og for fagmiljøet i arkeologi at Sæbjørg har gått bort, sa Heiret i minneord om henne.

Marie von der Lippe hadde et produktivt år for publisering i 2019 og titlene på hennes siste publiseringer er svært betegnende for von der Lippes forskning både som religionsviter og didaktiker:
- ”It ́s complicated”. Et historisk blikk på forholdet mellom religionsvitenskap og religions- og livssynsfagene i norsk skole.
- Teaching controversial issues in RE: the case of ritual circumcision.
- Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school.

En av nestorene i fagmiljøet for historie, Sverre Bagge, nådde helt til topps på publiseringslisten for 2019 ved AHKR. Titlene på publikasjonene sier mye om hans forskning gjennom tidene, fra statsdannelse i Europa fra 843-1789, til tronfølgestrider i Skandinavia i middelalderen, og videre om Snorre Sturlason som historiker og dikter. 
– Det er gledelig at Bagge skriver så mye. Hans seneste publikasjoner oppsummerer på en måte hans forskning, men med stadig nye elementer lagt til, sa Heiret.

Opprykk

Tre professoropprykk ble markert under lunsjen. Randi Barndon, professor i arkeologi, har en faglig profil med utgangspunkt i jernalder, med fokus også på samtidsarkeologi, som for eksempel fra industrien i Odda. – Dette viser kreativitet og nytenkning innen fagområdet, sier Heiret.

Marie von der Lippe, professor i religionsvitenskap. – von der Lippe har brakt religionsdidaktikk inn som en selvstendig del av faget. Hun viser både bredde og dybde i faget, og tar i bruk både tradisjonelle og nyskapende undervisningsformer, uttalte Heiret.

Alexander van der Haven, professor i religionsvitenskap, ble ansatt ved instituttet i fjor. Han har en faglig profil med vekt på komparativ religion og religiøse minoriteter. -Instituttet er svært heldige som har deg med på laget, sa Heiret.

Nyansatt

Instituttet ønsket Sarah Sharif Hordvik velkommen som ny forskerutdanningskonsulent.

Jubileum

Håkan Rydvings 25-års jubileum ved UiB ble også markert. Instituttleder trakk fram hans faglige bredde og variasjon, noe som også gjenspeiler kursene han tilbyr, som for eksempel samisk religion, religion og musikk og religion og kunst. – I tillegg er han en lun person, som det er fint å samarbeide med, avslutter Heiret.

Runde dager

István Keul runder 50 år og instituttleder gratulerte og beskrev jubilanten som en dannet, belest, språkmektig person. Keuls faglige profil har hovedvekt på religion i Øst-Europas og asiatiske religioner.  – Som samarbeidspartner i din rolle som forskningskoordinator vil jeg trekke frem dine klare logiske standpunkt, som justeres når bedre argumenter kommer frem. -En god egenskap å ha, avslutter Heiret.

Ole Unhammer, stipendiat i arkeologi og Line Førre Grønstad, stipendiat i kulturvitenskap, ble også gratulert med runde dager.