Hjem

Fagområde for allmennmedisin

Hovedinnhold

colourbox-bilde

Institutt for allmennmedisin ble grunnlagt i 1972 og allmennmedisin som akademisk disiplin ved Universitet i Bergen har i år 50 års jubileum!  Allmennmedisin ble senere del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Fra 2018 er vi organisert som Fagområdet for allmennmedisin (FAM), ett av sju fagområder ved IGS. FAM ledes av professor Øystein Hetlevik

I FAMs årsrapport er hovedfokus på forskning og forskerutdanning. Her finner du en samlet oversikt publikasjoner som FAM er involvert i og stipendiater knyttet til FAM:

Årsrapport 2021

FAM har egen spalte redigert av professor Steinar Hunskår, «Nytt fra universitetslegen», som publiseres kvartalsvis i Paraplyen, et medlemsblad for Hordaland Legeforening. Dette kan være nyttig og interessant informasjon:
Nyhetsbrev - Universitetslegen

 

Fagområdets arbeidsområder 
FAMs viktigste samfunnsoppdrag er:

  • Å utdanne pasientsentrerte leger som har god og grunnleggende medisinsk breddekunnskap, innsikt i allmennmedisinens særtrekk, og kan utøve yrket med etterrettelighet,
    empati, samfunnsansvar og relasjonell og kulturell kompetanse. 
  • Å forske på allmennmedisinske problemstillinger; klinisk, organisatorisk og teoretisk.
Nyhet | Forskning
Ingeborg Forthun foran PC med PraksisNett

PraksisNett som forskningsverktøy

Noen typer studier ville ikke vært gjennomførbare uten PraksisNett, mener postdoktor Ingeborg Forthun.

Nyhet
glass med vann og medisiner i forgrunnen - i bakgrunnen, ute av fokus, en kvinne som ligger på en seng og sover eller hviler

Sykepleiere som jobber natt, bruker ikke mer sovemedisin enn folk flest

Tross søvnproblemer bruker ikke nattarbeidende sykepleiere mer sovemedisin enn andre. – Kan skyldes at sykepleiere er mer bevisst på de negative konsekvensene, foreslår Ingeborg Forthun.

Nyhet
Esperanza Diaz

Esperanza Diaz tildeles nordisk pris for allmennmedisinsk forskning

Sist uke ble den 22. nordiske kongressen for allmennmedisin avholdt i Stavanger. Der mottok Esperanza Diaz fra SAMLET og Pandemisenteret prestisjetung pris for sitt arbeid med innvandrerhelse.

Nyhet
benjamin

Michael Benjamin Robert tildeles Praksisveilederpris 2021

– Bedre praksisveileder skal man lete lenge etter, skriver student i nominasjonsbegrunnelsen.

Nyhet
FAM-jubileum

Feiret 50 år med akademisk allmennmedisin

I år er det 50 år siden allmennmedisin ble introdusert som et akademisk fag i Bergen. Dette ble torsdag markert med jubileumsfest og lanseringen av en helt ny bok om allmennmedisinens historie ført i pennen av UiB-professor Steinar Hunskår.

Hos oss lærer medisinstudentene klinisk sykdomshåndtering, klinisk kommunikasjon, å benytte konsultasjonen og lege-pasient forholdet som arbeidsredskap, samt å tilby likeverdige helsetjenester. En stor del av vår undervisning foregår i praksis hos allmennleger på Vestlandet, der studentene trenes i selvstendig klinisk arbeid under veiledning.

Vi arbeider med undervisning og forskning innen allmennmedisinske problemstillinger, og med faglige utfordringer og oppgaver relatert til allmennmedisin lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre undervisningsoppgaver er hovedsakelig knyttet til medisinstudiet, der vi bidrar gjennom hele studieløpet, med et tyngdepunkt i 11. semester der studentene også har 6 ukers praksis i kommunehelsetjenesten.  Førsteamanuensis Stefan Hjorleifsson er undervisningsleder og koordinerer våre undervisningsoppgaver.