Hjem
Institutt for sosialantropologi
utveksling

Antropologistudent, reis ut!

Det er mange gode grunner til å reise på utveksling. Her følger en guide for deg som ønsker å studere 1-2 semestre i utlandet.

Norske studenter ved James Cook University, Australia
Norske studenter på utveksling til James Cook University feirer 17. mai. Antropologistudent Ingfrid studerte fag innen arkeologi og antropologi våren 2017.
Foto/ill.:
Ingfrid J. T. Tørresdal

Hovedinnhold

Som bachelorstudent i sosialantropologi har du to hele semestre til rådighet hvor du kan studere hva du vil, hvor du vil - stort sett! Utveksling inngår som frie studiepoeng i graden og vi anbefaler å ta disse fjerde og femte semester.

For å reise på utveksling vårsemesteret er søknadsfristen 1. september, for å reise ut høstsemesteret er fristen 1. februar. Det vil bli holdt orienteringsmøte om utveksling for antropologistudenter i forkant av hver frist, men det er lurt å ha tenkt gjennom utvekslingsønsker og prosessen på forhånd:

Utvekslingsprosessen - trinn for trinn

Før fristen 1. september/februar

1. Finn og les om universiteteter rundt om i verden som UiB har avtale med: Søkemotor utvekslingsavtaler

Filtrer på land eller programtilhørighet. Obs! Om du trykker tilbake må du søke på ny. Les om universitetet, om stedet, studentrapporter, hvilke emner du kan studere og finn søkekoden på fire sifre. Som antropologistudent kan du reise på avtaler hvor Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet eller Universitetet i Bergen er avtaleeier. 

NB: Sjekk at semesterinndelingen ved vertsuniversitetet ikke vil kollidere med obligatorisk undervisning ved UiB. Om du reiser ut 5. semester bør eksamensperioden ikke strekke seg lenger ut enn januar.

2. Søk innen 1. februar/1. september i Søknadsweb med søkekoden. Sett opp en prioritert liste på opptil fem utvekslingsavtaler. 

Prosessen videre

3. Avtaleeier nominerer søkerne til de ulike avtalene. Husk å takke ja/nei til plassen innen oppgitt frist. Når du har takket ja vil du motta en e-post om hvilken institusjon du kan søke til og får innkalling til søkermøte og info om søknadsprosessen videre. Reiser du gjennom en Erasmus-avtale må du også fylle ut Learning Agreement, få den signert av studieveileder og ta språktest. 

4. Du søker opptak til selve vertsinstitusjonen. NB: de ulike universitetene opererer med ulike frister og krav til dokumentasjon. Vertsinstitusjonen behandler søknaden og sender ut opptaksbrev. Noen universitet krever anbefalingsbrev og språktest med søknaden. Henvend deg i så fall til studieveileder så får du et generelt anbefalingsbrev fra instituttet.

Forhåndsgodkjenning/Online Learning Agreement

5. Forhåndsgodkjenning er din studieplan for oppholdet, og inneholder emner man ønsker å ta. Les mer og finn søknadsskjema her: Forhåndsgodkjenning av utveksling. Husk riktig dokumentasjon, at emnekombinasjonen må tilsvare 30 sp (ECTS) og vær obs på overlapp med emner du skal ta/har tatt ved UiB. Innvilget forhåndsgodkjenning blir rapportert til Lånekassen. Er du Erasmus-student må du fylle ut Online Erasmus Agreement, les mer på UiB sine Erasmus-sider

6. Orienter deg om nødvendig dokumentasjon, visumsøknad, vaksiner, forsikring, flybilletter, bosted på campus eller utenfor og så videre. Søk om økonomisk støtte til Lånekassen. God tur!

Under oppholdet

7. Møt opp i god tid til semesterstart. Gi beskjed til studieveileder.sosantr@uib.nodersom du velger andre emner enn de du har fått forhåndsgodkjent. Skriv reisebrev hjem for å gi oss et innblikk i hvordan du har det, slik andre antropologistudenter har gjort.

Endelig godkjenning

8. Etter oppholdet må du søke om endelig godkjenning for å få utvekslingen innpasset i bachelorgraden. Husk nødvendig dokumentasjon. Det er også å anbefale at man skriver studentrapport, til hjelp og veiledning for studenter som ønsker å reise til samme destinasjon. 

Råd og inspirasjon

Les om SV-studenters opplevelser på utveksling eller bli UiB Ambassadør selv! Utvekslingsbloggen ved SV-fakultetet

Instituttets infoside om utveksling: Reise på utveksling? 

UiB's sider, med informasjon om alt du trenger å vite før, under og etter oppholdet: UiB Reise 

Språktandem

Vil du praktisere et fremmedspråk med en tandempartner ved Universitetet i Bergen? Språktandem passer for:

  • deg som skal på eller har vært på utveksling
  • deg som er interessert i språk
  • internasjonale studenter

Les mer og meld deg på i starten av semesteret: SPRÅKTANDEM

Lykke til og god tur! Utveksling gir både faglig og sosialt utbytte!