Hjem
Institutt for sosialantropologi
møt våre masterstudenter

Karoline Holm Nymo - "los jineteros", unge cubanere i turistindustrien

Karoline har vært interessert i rasisme, ulikheter og forskjellsbehandling siden utvekslingsoppholdet i Cape-Town. Tematikken førte henne videre til Cuba på feltarbeid. I Havana ble hun raskt kjent med "los jineteros", cubanere uten offisielt arbeid som tjener penger på turister. Karoline savner både informantene og stemningen på Cuba. - Jeg ville helst bare bli igjen og gjøre feltarbeid for alltid... sier hun.

Hovedinnhold

Gled dere til feltarbeid!

År påbegynt grad: 2016

Faglig veileder: førsteamanuensis Cecilie V. Ødegaard

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg valgte å gå videre på mastergrad i sosialantropologi fordi jeg ville fortsette å studere det jeg syntes var aller mest interessant, og for å kunne endelig dra på feltarbeid og gjøre mitt eget studie.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Overgangen fra bachelor til master gikk ganske flytende, vi fikk god informasjon om hvordan masterprogrammet skulle være og det første faget lærte oss mye om feltarbeid, etikk og metode, så det gikk veldig fint.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Det å kunne analysere situasjoner og sette seg inn i kontekster. Å forstå hvordan og hvorfor situasjoner skjer og hvorfor ting er som de er.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skrev om forskjellige former for skjult rasisme foregår i Sør-Afrika, selv så lenge etter apartheidtiden. Jeg valgte dette temaet fordi jeg var på utveksling i Cape Town, Sør-Afrika og lærte veldig mye om dette temaet og fikk også observert det. Jeg var også der under studentopptøyene høsten 2015, og ble inspirert til å skrive videre om rasisme, ulikheter og forskjellsbehandling.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skriver masteroppgaven min om hvordan unge mennesker i Havana overlever i et land med vanskelige arbeidsmuligheter og lave lønninger. De aller fleste av mine informanter lever uten offisielt arbeid og jobber dermed i gråsonen med å tjene penger på turister og turistindustrien på flere forskjellige måter.

De som jobber slik kalles "jineteros", og blir ofte sett på som en negativ del av samfunnet og politiet er ofte ute etter å ta de fordi myndighetene helst vil ha cubanere og utlendinger separert. Jeg valgte dette temaet mest fordi det var los jineteros jeg fort ble venner med og jeg merket at jeg lærte veldig mye om dette temaet fra innsiden, fra los jineteros sitt perspektiv.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Mitt beste minne fra studietiden er helt klart feltarbeidet! Jeg kommer alltid til å tenke på mitt feltarbeid som et av mine aller beste minner, ikke bare som en del av studietiden, men generelt. Ville helst bare bli igjen og gjøre feltarbeid for alltid...

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Fordi en får lage sitt helt eget studie på det man selv synes er interessant og gjøre ekte research hvor en vil i hele verden! Og også fordi det er veldig lærerikt og interessant, så klart.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Gled dere til feltarbeid!

Har du vært på utveksling? Hvordan var det? 
Jeg var på utveksling i Sør-Afrika og kunne ikke hatt det bedre. Jeg var på University of Cape Town, ett av Afrikas beste universiteter med veldig flinke professorer og engasjerte studenter, både på campus, men også politisk off campus. Alt jeg lærte her har jeg brukt videre i studiet, både i bacheloroppgaven og generelt. Anbefales på det sterkeste!

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Jeg tenker at jeg skal finne en spennende, relevant og interessant jobb der jeg kan bruke alle ferdigheter en tilegner seg på et studie som sosialantropologi.