Hjem
Institutt for sosialantropologi
utdanning

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er mange grunner til hvorfor du bør studere sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Her er de syv beste.

7 gode grunner til å studere sosialantropologi
Foto/ill.:
Institutt for sosialantropologi, UiB

Hovedinnhold

1. Du får kunnskap om hele verden

Hos oss lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden. Antropologer forsker på alt fra overgangsritual i India til migrasjonsprosesser i Europa og konsekvenser av naturkatastrofer. Som antropologistudent blir du trent i å forstå kulturelle kontekster og hvordan de små tingene henger sammen med det store bildet.

2. Du får dyp innsikt i dagsaktuelle tema

Antropologi gir deg bredere forståelse om samfunnsaktuelle tema. Gjennom studiet lærer du å se nye perspektiver på blant annet forbrukersamfunnet, innvandring og integrering, og norske oljeselskapers samfunnsansvar. Du lærer å se bak polariserte meninger og nyansere hvordan tematikk blir fremstilt, for eksempel i media. Antropologi gjør deg til en som har reflekterte innspill og morsomme anekdoter rundt middagsbordet.

3. Du får ta del i et engasjert studentmiljø

Sosialantropologi passer for deg som er engasjert og samfunnsinteressert. Instituttet har tre aktive studentorganisasjoner. Fagutvalget jobber for et godt sosialt miljø og deltar i instituttets arbeid med utvikling av studieprogrammene. Antrohalvtimen er en studentdrevet antropologisk podkast, mens Kula Kula er et antropologisk tidsskrift som kommer ut hvert semester. Du kan prøve deg gjennom ulike verv, fotograf, skribent, illustratør - eller hva med å intervjue din favorittforsker eller arrangere tidenes slippfest?

4. Du lærer å se andre samfunn innenfra – og eget samfunn utenfra

Det er uendelig mange måter å leve menneskeliv på. Det som skiller antropologi fra andre samfunnsfag er at vi kommer tettere på mennesker. Under feltarbeidet lever antropologen sammen med folk over lang tid for å finne ut hvordan ting henger sammen og hvordan verden oppleves. Man kan si at antropologien forsøker å gjøre det nære eksotisk og det eksotiske nært. 

5. Du kan studere i utlandet

Sosialantropologi er et globalt fag. Hos oss kan du dra på utveksling både ett og to semestre, og det oppfordrer vi våre studenter å gjøre. Reis til land som India, Ghana, Fiji, Sør-Afrika, Australia, Bolivia – eller til en europeisk storby. For mange blir oppholdet så inspirerende at de kommer tilbake på feltarbeid som masterstudenter.

6. Du blir god til å tenke kritisk og stille nye spørsmål

Ved å studere sosialantropologi får du konkret, forskningsbasert kunnskap om mennesker, kultur og samfunn verden over. Antropologer er opptatt av å gå i dybden, og utforske de ofte usynlige maktstrukturene. Du lærer å tenke kritisk og se verden på nye måter - og å stille spørsmål ved en del forestillinger vi tar for gitt. 

7. Du blir jobbrelevant

Arbeidslivet speiler samtiden vår, en tid der kulturutveksling og -samarbeid blir stadig viktigere. Etter endt utdanning får våre studenter jobb fordi de er engasjerte problemløsere, og har god evne til å tenke analytisk. Som utdannet antropolog blir du ekspert på å utforske og forstå nye omgivelser og situasjoner.