Hjem
Institutt for sosialantropologi
utdanning

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er mange grunner til hvorfor du bør studere sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Her er de syv beste.

7 gode grunner til å studere sosialantropologi
Foto/ill.:
Institutt for sosialantropologi, UiB

1. Du får kunnskap om hele verden

Hos oss lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden. Antropologer forsker på alt fra overgangsritual i India til migrasjonsprosesser i Europa og konsekvenser av naturkatastrofer. Som antropologistudent blir du trent i å forstå kulturelle kontekster og hvordan de små tingene henger sammen med det store bildet.

2. Du får dyp innsikt i dagsaktuelle tema

Antropologi gir deg bredere forståelse om samfunnsaktuelle tema. Gjennom studiet lærer du å se nye perspektiver på blant annet forbrukersamfunnet, innvandring og integrering, og norske oljeselskapers samfunnsansvar. Du lærer å se bak polariserte meninger og nyansere hvordan tematikk blir fremstilt, for eksempel i media. Antropologi gjør deg til en som har reflekterte innspill og morsomme anekdoter rundt middagsbordet.

3. Du får ta del i et engasjert studentmiljø

Sosialantropologi passer for deg som er engasjert og samfunnsinteressert. Instituttet har to aktive studentorganisasjoner: Fagutvalget jobber for et godt sosialt miljø og deltar i instituttets arbeid med utvikling av studieprogrammene og Kula Kula er et antropologisk tidsskrift. Prøv deg som fotograf, artikkelforfatter, illustratør - eller hva med å intervjue din favorittforsker eller arrangere tidenes slippfest?

4. Du lærer å se andre samfunn innenfra – og eget samfunn utenfra

Det er uendelig mange måter å leve menneskeliv på. Det som skiller antropologi fra andre samfunnsfag er at vi kommer tettere på mennesker. Under feltarbeidet lever antropologen sammen med folk over lang tid for å finne ut hvordan ting henger sammen og hvordan verden oppleves. Man kan si at antropologien forsøker å gjøre det nære eksotisk og det eksotiske nært. 

5. Du kan studere i utlandet

Sosialantropologi er et globalt fag. Hos oss kan du dra på utveksling både ett og to semestre, og det oppfordrer vi våre studenter å gjøre. Reis til land som India, Ghana, Fiji, Sør-Afrika, Australia, Bolivia – eller til en europeisk storby. For mange blir oppholdet så inspirerende at de kommer tilbake på feltarbeid som masterstudenter.

6. Du blir god til å tenke kritisk og stille nye spørsmål

Ved å studere sosialantropologi får du konkret, forskningsbasert kunnskap om mennesker, kultur og samfunn verden over. Antropologer er opptatt av å gå i dybden, og utforske de ofte usynlige maktstrukturene. Du lærer å tenke kritisk og se verden på nye måter - og å stille spørsmål ved en del forestillinger vi tar for gitt. 

7. Du blir jobbrelevant

Arbeidslivet speiler samtiden vår, en tid der kulturutveksling og -samarbeid blir stadig viktigere. Etter endt utdanning får våre studenter jobb fordi de er engasjerte problemløsere, og har god evne til å tenke analytisk. Som utdannet antropolog blir du ekspert på å utforske og forstå nye omgivelser og situasjoner.