Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Vilde Hitsøy - turisme og representasjon på Hawai’i

Vilde Hitsøy gjorde feltarbeid på Hawai’i på øyen O’ahu, hvor hun så på turisme og representasjon. - Jeg valgte dette temaet for ulike grunner. En av de var at jeg ville reise til Hawai’i da jeg synes det virket som en spennende plass. Jeg valgte også turisme fordi at turismeindustrien er stor der og fordi det var noe jeg interesserte meg for.

Hovedinnhold

Jeg vil si at feltarbeidet er en av mine beste minner da det lærte meg så mye, både om det jeg studerte, men også om meg selv.

År påbegynt grad: 2022

Faglig veileder: førsteamanuensis Geir Henning Presterudstuen

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?
Jeg valgte å studere sosialantropologi fordi jeg synes det hørtes ut som et spennende studie hvor man fikk lære om ulike prosesser i ulike type samfunn og det er noe jeg synes er spennende. I tillegg så så jeg at man kunne få jobb innenfor mye forskjellig, noe som jeg også synes var et pluss.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skrev om bruken av kvalitativ og kvantitativ metode i velferdsstaten som innenfor for eksempel Nav. Jeg valgte dette da jeg synes det er et viktig tema.

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Etter bacheloren følte jeg at jeg ønsket å fortsette å lære mer om faget og synes at det hørtes veldig spennende og gøy ut å reise på feltarbeid og å kunne utvikle sitt eget prosjekt. Jeg valgte derfor å gå videre.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Overgangen fra bachelor til master gikk veldig fint. Vi fikk et godt klassemiljø, da vi nå hadde undervisning på seminarrom i stedet for i store forelesningssaler, og vi var mange færre studenter, noe som gjorde det lettere å bli kjent med folk. Oppsettet på semestrene var også ganske nytt, hvor vi hadde teori i første semester for så å reise på felt i andre semester og skrive i de to siste. Jeg synes det var et ganske fint oppsett, da det ga mer tid til å fokusere på å skrive masteren i de to siste semestrene i tillegg til å kunne jobbe litt ved siden av studiene.

Hva hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg gjorde feltarbeid på Hawai’i på øyen O’ahu, hvor jeg såg på turisme og representasjon. Jeg valgte dette temaet for ulike grunner. En av de var at jeg ville reise til Hawai’i da jeg synes det virket som en spennende plass. Jeg valgte også turisme fordi at turismeindustrien er stor der og fordi det var noe jeg interesserte meg for. Og representasjon var noe vi snakket om i første semester av masteren og jeg synes at det var er veldig interessant tema og jeg bestemte meg derfor å se på turisme og representasjon på O’ahu.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Jeg vil si at alt vi har lært på bachelor som vi videre får utvikle og jobbe mer med gjennom masteren, har vært med på å gi meg et veldig åpent blikk til å se og forstå ulike perspektiver, prosesser, praksiser og sammenhenger i ulike samfunn og til å være bevisst på min egen posisjon og perspektiv. En annen viktig ting jeg har lært er det å planlegge og å gjennomføre et prosjekt.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Jeg vil si at feltarbeidet er en av mine beste minner da det lærte meg så mye, både om det jeg studerte, men også om meg selv. Seminaret til Jondal er også et veldig bra minne, da det var veldig koselig og sosialt samt lærerikt.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Når dere velger en master i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, så velger dere en master som vil bli en erfaring dere vil ha med dere for resten av livet. Det vil gi dere masse ny kunnskap om faget, hvor du også vil kunne utforske dine egne interesser innenfor sosialantropologi gjennom feltarbeidet.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Tørr å utfordre dere selv, og å utforske interessene deres!

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Jeg tenker å søke på jobber og eventuelt en ph.d hvor jeg vil kunne bruke graden min.