Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Disputaser ved Institutt for sosialantropologi

I desember disputerte to stipendiater fra Institutt for sosialantropologi.

Pressebildene til Marry-Anne Karlsen og Thomas Sajan
Foto/ill.:
From left: Marry-Anne Karlsen (Foto: Leif Skaar) og Sajan Thomas (Foto: Paramount Studio).

Hovedinnhold

Tidligere i år leverte Marry-Anne Karlsen og Sajan Thomas sine avhandlinger og i desember disputerte begge to.

 

Marry-Anne Karlsen disputerte 11. desember 2015 med avhandlingen «Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway». I avhandlingen utforsker Karlsen hvordan migrasjonskontroll og velferdspolitikk i økende grad veves sammen. Mens migrasjonskontroll tradisjonelt har blitt forstått som noe som foregår ved staters territorielle yttergrenser, viser Karlsen hvordan kontroll av migranter i økende grad utøves gjennom å begrense tilgang til velferd for dem som staten definerer som ulovlige og uønskede. Hun viser hvordan irregulære migranter i Norge ikke er fullstendig ekskludert fra velferd, men de inkluderes heller ikke i universelle ordninger. Les hele pressemeldingen her.

Marry-Anne er fra Ålesund og har hovedfag i samfunnsgeografi fra UiB i 2006. Her forsket hun på konflikt rundt utvikling og forvaltning av naturressurser i det sørlige Mexico. Mens hun har gjennomført sin doktorgradsutdannelse i sosialantropologi har hun vært ansatt ved Uni Research Rokkansenteret og vært del av forskningsprosjektet «Provision of welfare to irregular migrants» finansiert av Norges Forskningsråd.

 

Sajan Thomas disputerte 16. desember 2015 med avhandlingen «The Fear of Fever: Epidemic Persistence and Medical Authority in a Kerala Village». Avhandlingen undersøker den sosio-medisinske ordenen som dannet seg rundt feberepidemier i Kerala etter utbruddene av chikungunya og H1N1 mellom 2007 og 2009. Kerala har en velutviklet helseomsorg, som ofte blir trukket frem som en foregangsmodell blant utviklingsland. Sajan har studert det politiske samspillet, de kroppsliggjorte aspektene, følgene for medisinsk autoritet og den statlige responsen i denne situasjonen. Hans antropologiske undersøkelse er konsentrert om den sosiale tilstedeværelsen av sykdommen chikungunya, en virussykdom som spres av mygg. Selv etter at utbruddene hadde gitt seg, fortsatte de å eksistere, bli reprodusert og gjenoppfunnet i Kerala gjennom prosesser som ikke er av rent medisinsk karakter. Les hele pressemeldingen her.

Sajan har vært ph.d.-kandidat ved Institutt for sosialantropologi, UiB, hvor han også har sin mastergrad fra. Han har også utdanning i statsvitenskap fra University of Kerala og i økonomi fra Jawaharlal Nehru University, Dehli. Han har hatt opphold i UNICEF og mottatt skrivestipend fra Harvard University. I tillegg til å bidra til vitenskapelige tidsskrifter og artikkelsamlinger, har han publisert flere nettartikler i The Hindu-Businessline, som er en av de viktigste daglige finansavisene i India.

 

Vi gratulerer!