Home
Student Pages
bilateral

National University of Colombia and Faculty of Social Sciences (BILATERAL)

  • CountryColombia
  • TownSantafé de Bogotá
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidad Nacional de Colombia vart grunnlagt i 1867 og er det største universitetet i landet med meir enn 44 000 studentar fordelt på 8 campusar. Det er eit offentleg universitet som vert rekna som det beste i Colombia og eitt av dei beste i Latin Amerika, kjent for høge plasseringar på fleire rankinglister innan forsking og utdanning.

Lærestaden tilbyr ei rekke studieprogram innan dei fleste fagfelt som medisin, odontologi, biologi, psykologi, juss-, samfunns- og politikkstudiar, kunst, språk og filosofi, økonomi-, ingeniør-, jordbruk- skogbruk- og veterinærstudiar. Dei er mellom anna kjent for å utdanna gode ingeniørar.

Campusen i Medellin, kalla gruveskolen på folkemunne, vart oppretta i 1936 ved at ingeniørutdanninga vart ein del av universitetet. Institutt for geografi har gjennom mange år mottatt ingeniørstudentar herfrå som har vidareutdanna seg innanfor systemdynamikk/modellbasert samfunnsplanlegging.

Hovudstaden Bogotá som ligg på 2640 moh har rundt 8,8 millionar innbyggarar. Her ligg den største og mest kjente campusen i eit historisk og verneverdig område kalla universitetsbyen. Her kan ein mellom anna ta studiar i samfunnsfag, i politikk og internasjonale relasjonar. Vel verdt å studera i ein by som Bogotá er urbanisering og byplanlegging ettersom byen i løpet av dei siste ti åra vert rekna som ein føregangsmodell for urban innovasjon.

Accommodation

Universitetet har tilbod om bustad for studentar. Det finst òg eit nettverk av leigetakarar som formidlar kontakt mellom utleigar og leigetakar.

Semester duration

Semester 1 går frå midten av februar til slutten av juni. Semester 2 går frå slutten av juli til slutten av november.

Information