Home
Student Pages
bilateral

National Cheng Kung University and Faculty of Humanities (BILATERAL)

  • CountryTaiwan
  • TownTainan
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

National Cheng Kung University er eit ledande nasjonalt universitet i Tainan som blei grunnlagt i 1931. Universitetet har i underkant av 22 000 studentar fordelt på 9 fakultet, 43 institutt og 39 forskingssenter. Universitetet har 11 campus i Tainan.

Tainan er den eldste byen som ligg på den sørvestlege kysten av Taiwan. Byen er kjent som ein kulturell hovudstad på grunn av sin historie og i moderne tid for «Southern Taiwan Science Park».

Accommodation

Universitetet har studentbustader utvekslingsstudentar kan søke på.

Semester duration

Studieåret startar i september, og vårsemester i byrjinga av februar til juni, medan haustsemesteret går frå september til januar.

Information