Home
Student Pages
bilateral

Keio University and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryJapan
  • TownTokyo
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Keio University blei oppretta i 1858 som Japan sitt første private universitet. Det har i dag om lag 32 000 studentar, og av desse er rundt 1 000 internasjonale studentar. I likskap med mange andre japanske toppuniversitet, har også Keio University knytt til seg ei rekke skular frå grunnskulenivå og oppover, for å sikre rekruttering. Av universitetet sine fem campusar, er Mita Campus hovudcampusen. Der held blant anna det japanske språkprogrammet til. Mita Campus ligg sentralt i Tokyo og har ei fin blanding av gamle og nye bygningar.

Tokyo er hovudstad i Japan og har meir enn 13 millionar innbyggarar. Det er ein fasinerande by som imponerer med sin tradisjonelle kultur og lidenskap for alt som er nytt.

Accommodation

Universitetet har studentbustader det går an å søke på. Utvekslingsstudentar får vanlegvis tilbod om studentbustad gjennom universitetet.

Semester duration

Semestra følger det japanske studieåret. Studieåret startar i mars, og vårsemesteret går frå mars til august, medan haustsemesteret går frå september til februar.

Flott bygning
Photo:
Keio University

Information