Home
Student Pages
erasmus+

RWTH Aachen University and Department of Earth Science (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownAachen
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) blei grunnlagt i 1870, og er Tysklands største tekniske høgskule, med meir enn 40 000 studentar. Fagtilbodet er særskilt stort innan ingeniørfag og teknologi. Det finst to større campusområde. Det eine ligg om lag midt i byen, medan det andre ligg i distriktet Melaten, nordvest for sentrum.

Aachen ligg i deltaten Nordrhein-Westfalen, på grensa til Belgia og Nederland, 65 kilometer vest for Köln. Byen har om lag 260 000 innbyggarar, og er kjend for kurbad og varme kjelder, domkyrkja si og ein sterk teknisk industri, som er mogleggjort blant anna av RWTH Aachen.

Accommodation

RWTH Aachen har fleire eigne studentbustader på campus og i byen. Dei har òg eit eige bustadkontor for internasjonale studentar. Pågangen er stor, difor kan dei ikkje garantere at alle får tilbod om bustad.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen/Peter Winandy

Information