Home
Student Pages
erasmus+

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig and Faculty of Fine Art, Music and Design (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownLeipzig
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, også kalla Academy of Fine Arts Leipzig eller HGB, er eit autonomt kunstakademi. HGB er eit av dei eldste og mest prestisjefylte kunsthøgskulane i Europa. Akademiet har gitt utdanning innan kunst og design på høgaste nivå i meir enn 250 år. Skulen tilbyr fire gradsprogram: bokdesign/grafisk design, fotografi, maleri/trykking og mediekunst. Studentane sine arbeid blir presentert for publikum i utstillingar, arrangement og publikasjonar, enten på akademiets eige galleri eller ved ein av akademiets mange nasjonale og internasjonale partnarinstitusjonar.

Leipzig er ein tidlegare industri- og handelstad med rundt ein halv million innbyggarar. Byen ligg i delstaten Sachsen, aust for Berlin. Etter at kolindustrien blei nedlagd, har det blitt etablert store grøntareal og parkar rundt om i byen. Du får kjøpt rimeleg semesterbillett til kollektivtrafikken, som stort sett går på skinner i Leipzig.

Accommodation

Studentar kan finne studentbustad gjennom Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Semester duration

oktober - februar

april - juli

Information