Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Språksamlingane

Mandat og samarbeid

Regjeringa kunngjorde overføringa av Språksamlingane i tildelingsbreva for 2016 til universiteta i Oslo og Bergen: "Universitetet i Oslo ønsker ikke å ha ansvaret for videre drift og forvaltning av samlingene knyttet til leksikografi og navnegransking. Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at samlingene overføres til Universitetet i Bergen. Budsjettrammen til Universitetet i Bergen er dermed økt med 6 mill. kroner. Universitetene må vurdere om overføringen vil kunne ha arbeidsrettslige konsekvenser for ansatte. Universitetet i Bergen bør vurdere eventuelle samarbeidspartnere i den videre drift, forvaltning og bruk av samlingene." (Tildelingsbrev til UiB for 2016, s. 8)

Main content

Den 14. april 2016 vart det halde eit nasjonalt møte om Språksamlingane i Bergen. Møtet vart ei sterk understreking av kor viktige Språksamlingane er for språkforskinga og for normeringsarbeidet. Bidraga til det nasjonale møtet er viktige signal for det vidare arbeidet med Språksamlingane. Program og presentasjonar frå møtet er lagde ut her.