Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

HISTORICIZING THE AGEING SELF: LITERATURE, MEDICINE, PSYCHOLOGY, LAW

Dette tverrfaglige prosjektet søker å forstå subjektive og symbolske dimensjoner ved menneskelig aldring, særlig slik de er representert i ulike former for vestlig litteratur fra førmoderne tid og frem til idag. Hensikten er å avdekke kulturelle og vitenskapelige premisser for skiftende forestillinger og ideer om hva det vil si å være gammel.

Main content