Home
Illustrasjon energi

Klima Energi 2020

Climate and energy transition

Vår tids kanskje viktigste mål er å stanse den globale oppvarmingen (SDG13) og samtidig sikre pålitelig, bærekraftig og ren energi til en overkommelig pris for alle (SDG7). Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet, og forskning, utdanning og formidling av høy faglig kvalitet er derfor nødvendig om målet skal nås. Samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Industrisamarbeid
To menn foran inngangen til Geofysisk institutt

Eviny gir 300 000 kroner til havvindforskning ved UiB

Eviny og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått en samarbeidsavtale om forskning på havvind. Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men kan bli forlenget.

Breakfast Seminar
Greenwashing and LCA

Greenwashing and life-cycle assessment (LCA) - what does it mean?

Today UiB's strategic area Climate and energy transition invited to a breakfast seminar on greenwashing and life-cycle assessment (LCA) and many students turned up in "Egget" to hear what Professor Grete Rusten and Postdoc Camilla Løhre had to say.

Maringeologisk toktrapport
en gruppe mennensker på et skip

Gode nok bunnforhold til å forankre havvindturbiner?

Geologer dro på tokt til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i juni 2022 for å samle data som skal brukes til å kartlegge bunnforholdene for forankring av havvindturbiner. Les om hva de fant.

NFR-tildelinger
Optimal utnyttelse av energi fra havvind, H2-lagring og vindturbin Hywind Tampen-prosjektet

UiB har fått to nye KPN-prosjekt fra Forskningsrådet

Forskerne på UiB fortsetter å bidra med verdensledende forsking på ammoniakk, hydrogen og havvind.

Havvind
Vindturbiner, illustrasjonsbilde

Stortinget peker på UiB som havvindsentrum

Stortingets energi- og miljøkomité peker på Bergen som kunnskapssenter for flytende havvind.

ÅRSRAPPORTER FOR UiBs KLIMA OG ENERGIOMSTILLINGSSTRATEGI