Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HMS

Kjemisk institutt best på HMS i 2017

Seriøs jobbing over tid har gitt gode resultater.

HMS-prisen 2017
PRISVINNER: Kjemisk institutt hedres for godt HMS-arbeid i 2017.
Photo:
Jarand Skarveland

Main content

Instituttledelsen ved Kjemisk institutt mottok HMS-prisen for 2017 under MatNat-fakultetets årlige HMS-seminaret på VilVite.

Juryen trekker fram instituttets faglig-sosiale møteplasser:

"Når Kjemisk i år får prisen, har komiteen lagt vekt på helheten i et bredt spekter av tiltak i måten instituttet har klart å knytte sammen både det faglige og sosiale fellesskapet på for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet på instituttet. Instituttet har satt i gang en rekke tiltak, og det er en stor bredde i tiltakene, for å skape gode faglig-sosiale møteplasser mellom ansatte, men også mellom ansatte og studenter. De viser også at det er godt oppmøte på de ulike tiltakene."

Kjemisk institutt har lange tradisjoner for å ha et sterkt fokus på fysiske sikkerhetstiltak og trygge arbeidsrutiner.

Instituttet skriver i sin søknad at det systematiske HMS-arbeidet også skal sikte mot et arbeidsmiljø som ikke bare er trygt og funksjonelt, men også attraktivt. Dette karakteriseres av gode arbeidsfellesskap – av et godt psykososialt arbeidsmiljø.

- Helse, miljø og sikkerhet er et satsingsområde ved MatNat. Derfor ønsker fakultetet å stimulere instituttene til å arbeide systematisk med HMS samtidig som vi ønsker å synliggjøre det gode HMS-arbeidet som gjøres ved instituttene. Håpet er at andre på denne måten både kan lære av - og videreutvikle - rutinene som allerede er kommet på plass, sier fakultetsdirektør Elisabeth Muller Lysebo.

Prisen er på 50 000 kroner, og deles ut for 13. gang.