Home
Department of Collection Management

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Foto

Kulturhistorisk fotoarkiv og fototjenester

Universitetsmuseet i Bergen forvalter et omfattende kulturhistorisk fotoarkiv som dekker virksomheten fra slutten av 1800-tallet fram til i dag.

Storhaugen Hove Vik
Photo:
UiB

Main content

Fotoarkivet

Hoveddelen av det kulturhistoriske fotoarkivet inneholder dokumentasjonsfoto av arkeologiske funn og feltarbeid, arkitektur, kirkekunst, folkeliv, gjenstander og kunst, knyttet til by og bygd fra Vestlandet.

Museet driver ikke aktiv innsamling av fotografier, men arkivet er hovedsakelig blitt til gjennom museets omfattende virksomhet. Museet har også mottatt private samlinger.

De tidligste fotografiene er fra midten av 1800-tallet og er tatt av Marcus Selmer (1819-1900). I tillegg finnes det en omfattende fotodokumentasjon av Bergen og omegn utført av Olaf Andreas Svanøe (1856-1944), samt flere andre fotografer.

Fototjenester

Universitetsmuseet i Bergen jobber kontinuerlig med å oppdatere og tilgjengeliggjøre sine samlinger på nett, gjennom universitetsmuseenes nettportal www.unimus.no

Bildene og gjenstandene kan søkes opp i databasene, og kan lastes ned og brukes gratis.

Lisensvilkårene CC BY-SA 4.0 tillater gratis bruk av fotomaterialet, mot obligatorisk kreditering av rettighetshaver, Universitetsmuseet i Bergen og fotograf. (Eks.  foto: fotografens navn © Universitetsmuseet i Bergen) . 

Kontakt og bestillinger

Kontakt Fototjenesten ved Universitetsmuseet i Bergen på epost: samkons@uib.no ved bestillinger, slik at vi kan alltid forsikre oss at dere får de beste og oppdaterte fotografiene vi har tilgjengelig.

I de tilfeller hvor bildene er ikke tilgjengelig på nettportalen, er det stor sannsynlighet at vi har dem i våre fotoarkiver. 
 

Priser 

I utgangspunktet er alle tilgjengelige fotografiene som eies av Universitetsmuseet i Bergen, gratis å bruke under lisensen CC BY-SA 4.0.

I tilfeller hvor det ikke finnes gjenstandsbilder fra før av, eller at nye bilder er ønskelig, må det bestilles nyfotografering av gjenstanden.

I slike tilfeller belastes utgiften til fotografering kunden.

Prisen for nyfotografering per 2022/2023  er  900,- nok   per gjenstand / per time.

All forsknings-, formidlings-, eller undervisningsrelatert bruk av bildene gir rett til 50% avslag på opprinnelig pris.

Bestillingsskjema åpnes her

Skjemaet fylles ut ved alle bestillinger, både for de tilgjengelige fotografiene som kan brukes gratis og ved bestilling av nyfotografering.