Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utdanning

Derfor valgte Jens Christian å ta aktuarfag

Store utfordringer og rett ut i jobb etter eksamen. Aktuaryrket passer godt for deg som er fascinert av sammenhenger.

Aktuarstudent

Main content

Jens Christian er snart ferdig med masterstudiet i aktuarfag. På deltid jobber han ved hovedkontoret til Tryg forsikring i Bergen. Teori og praksis går derfor hånd i hånd.

Enkelt sagt er en aktuar en person som regner på finansiell risiko. Dette er særlig viktig for forsikringsselskaper, som må regne ut hvor mye en kunde skal betale for en forsikring.

Prisingen må nemlig ta høyde for at selskapet må utbetale store erstatningsbeløp dersom det skjer noe: En orkan ødelegger bygninger i et stort område, en flom ødelegger varelager, fabrikker, boliger, veier, flyplasser og annet. Hva betyr det for pensjonsutbetalingene at den gjennomsnittlige levealderen i den norske befolkningen øker med 10 år?

Aktuaren har en viktig rolle med bakgrunnen fra forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjør aktuaren i stand til å kunne bestemme pris under usikkerhet. Som aktuar bør du ha gode ferdigheter og interesse for matematikk.

Du bør også kunne tenke logisk, og ha gode muntlige og skriftlige framstillingsevner, slik at du er i stand til å presentere analysene og konklusjonene for andre.

I videoen til høyre forteller sjefaktuar Øystein Sæter i DNB hvilke egenskaper han ser etter når han skal ansette.

Det finnes flere typer aktuarer:

  • En livaktuar arbeider i et livsforsikringsselskap
  • En skadeaktuar arbeider i et skadeforsikringsselskap
  • En finansaktuar jobber med finansmatematikk

De fleste aktuarer jobber med livsforsikring og skadeforsikring. Noen aktuarer jobber også i IT-industrien eller annen industri, for eksempel offshore. Som aktuar er det også mulig å jobbe med forskning. 

Stadig nye krav til soliditeten i europeiske finansinstitusjoner og behovet for å analysere store datamengder, øker behovet for aktuarer.