Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bedrift: Tryg Forsikring

Det er veldig gode karrieremuligheter for dem som velger å studere matematikk. I dag er det mangel på både aktuarer og ingeniører og det vil med stor sannsynlighet også være en stor etterspørsel etter de som kan matematikk også i tiden fremover.

Main content

Navn: Roy Hanstvedt

Representant for hvilken arbeidsgiver: Tryg Forsikring

Egen faglig bakgrunn: Jeg ble uteksaminert som aktuar ved UiB høsten 1998 og begynte deretter som analytiker i Vesta (nå Tryg) forsikring. Jeg jobbet i mange år med analyser og prising av produkter og tariffer, innenfor både privat og næringsliv. Arbeidet var både individuelt og teambasert. I 2004 delte jeg arbeidstiden min mellom tariffanalyser (60%) og ALM (40%), der ALM står for Asset Liability Modelling. Høsten 2007 ble jeg leder for den norske Analyseavdelingen i Tryg, hvilket jeg pt også er leder for. I 2009 og 2010 var jeg leder for Business Intelligence - Privat&Motor, der jeg hadde ansvaret både for analytikere og produktcontrollere i Norge og Danmark.

 

Hva er det dere som bedrift gjør daglig?

Tryg selger forsikring til privat- og næringslivskunder i Norge, Danmark, Sverige og Finland. For NO, DK og SE selger vi også forsikring til industrikunder. Eksempler på forsikringer: Bil (ansvar og kasko), hus (bygning og innbo), båt, reise, ulykke, yrkesskade, sykdom, behandlingsforsikring, transport, havbruk og ansvar. Analyse Norge er en avdeling i Business Intelligence (BI), som er en nordisk divisjon i Tryg med hovedfokus på styring og kontroll av lønnsomhet, samt analysemessig understøttelse av forsikringsforretningen

 

Når dere søker etter nye medarbeidere, hvilke faglige (og andre) kvalifikasjoner ser dere da etter?

Det viktigste med tanke på jobb i Analyseavdelingen i Tryg er at man har den faglige plattformen som gjør at man kan løse matematiske problemstillinger, samt at man hurtig kan tilegne seg ny kunnskap. På det personlige plan er det viktig at man er analytisk, selvstendig, samarbeidsvillig, god til å kommunisere, proaktiv og bidrar positivt i miljøet både sosialt og med faglig kunnskapsdeling.

 

Ser dere på matematikere/statistikere som attraktiv arbeidskraft? 

Matematikere/statistikere er helt opplagt en veldig attraktiv arbeidskraft for oss, og samtlige i avdelingen har en utdanning innenfor matematikk/statistikk/økonomi.

 

Har dere matematikere og/eller statistikere som jobber hos dere?

Avdelingen består av 8 medarbeidere, primært med aktuar eller statistisk bakgrunn.

 

Om ja, hvilke typer arbeidsoppgaver er det de utfører?

Avdelingen har ansvaret for den tekniske prisfastsettelse (tariffanalyser) og aktuarmessige analyser til understøttelse av hele forsikringsforretningen i Norge, både på privat- og  næringslivsproduktene. De viktigste arbeidsoppgavene i avdelingen er utarbeidelse av tariffanalyser og andre risikoanalyser av forsikringsforretningen i Norge. Til dette benyttes typisk SAS programmering samt bruk av andre statistiske verktøyer bl.a. EMBLEM. Andre vesentlige oppgaver vil være understøttelse av underwriting av partneravtaler og store industrikunder, samt understøttelse av lønnsomhets controllingen, bl.a. via utarbeidelse og overvåkning av KPI’er (key performance indicators),  f.eks. skadefrekvens, snittskader og storskader.

 

Mange ungdommer sliter med å velge hvilken utdanningsvei de skal gå og mange er opptatt av jobbmuligheter, lønn og arbeidsoppgaver når de velger studier. Hvilke karrieremuligheter mener du det finnes i fremtiden om man velger å studere matematiske fag på universitetet?

Det er veldig gode karrieremuligheter for dem som velger å studere matematikk. I dag er det mangel på både aktuarer og ingeniører og det vil med stor sannsynlighet også være en stor etterspørsel etter de som kan matematikk også i tiden fremover. Personlig mener jeg at det følger mange gode egenskaper med dem som har kommet seg gjennom f.eks en mastergrad i matematikk, da man ofte vil være strukturert og analytisk, samt evne å sette seg inn i kompliserte problemstillinger og tilegne seg ny kunnskap.

 

Helt til slutt, om det finnes nye studenter som ønsker å arbeide innenfor deres bransje når de er ferdig utdannet, hvilke tips vil du gi til disse studentene for at de vil være ekstra attraktive på arbeidsmarkedet?

Dersom man har mulighet til å skaffe seg erfaring innen statistisk arbeid, eller evt. undervisning innenfor matematikk så vil det helt klar være en fordel. Det bør dog helst ikke gå på bekostning av studieprogresjonen. Det vil også være et pluss med aktiviteter og hobbyer utenom studiene.

 

Annet du gjerne vil tilføye?

I mange yrker (inklusiv aktuar/statistiker i Tryg) er kommunikasjon med andre faggrupper som ikke er like tung innenfor matematikk viktig, og man bør derfor evne å formidle budskaper/konklusjoner på en forståelig måte for andre (en forutsetning vil være at alle grupper har forretningsforståelse innenfor den bransjen man arbeider i).