Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Semesterstart 2018

Her er dei nye studentane våre

750 nye MatNat-studentar fekk ein varm velkomst i Grieghallen og på sin nye studieplass. 

Main content

Tradisjonen tru vart dei nye studentane helst velkomne av dekan ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Helge K. Dahle. 

Møt de nye studentene

Produsent:
Asbjørn Leirvåg

Møt nokon av dei nye studentane våre her!

Dahle ynskte dei nye studentane lukke til på den spanande reisa eit studieløp er.

– Starten på eit universitetsstudium er for dei aller fleste ei stor endring i livet. Som student ved universitetet er det større krav til å vere sjølvstendig enn som elev i skulen. De vil møte nye sosiale forventingar, andre læringsmetodar, og nettopp andre krav til eigenlæring og eigeninnsats, sa han til studentane som hadde møtt opp i Grieghallen den 13. august. 

Semesterstart 2018, mottaking i Grieghallen

Dei 750 nye studentane vart tekne imot i Grieghallen.

 

Fredag 10.08 starta dei internasjonale studentane studieåret sitt ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Møt nokon av dei i denne videoen:

Our international students 2018


 

Det å studere realfag ved Universitetet handlar om å utvikle evna til å undre seg over naturen. For nokre av oss dreier det seg om å sjå og forstå det vakre i matematikken. For andre gir genetiske analysar av mikroorganismar gløtt inn i livets opphav og utvikling. 

Dekan Helge K. Dahle

 
Semesterstart 2018

Nye studentar kjem til Realfagbygget.