Home
SDG Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BÆREKRAFTSMÅL 14

Forsker på bærekraftig styring av naturressurser

Biolog Dorothy Dankel betrakter troverdig og (salient) styring av kulturarv og økosystemer som avgjørende for å skape en bærekraftig havøkonomi. Hennes nye forskningsprosjekt, LoVeSe-SDG, er finansiert av Norges forskningsråd.

Portrait of biologist Dorothy Jane Dankel from the University of Bergen, portrait from April 2019.
FORSKER PÅ BÆREKRAFTIG HAV: Biolog Dorothy Dankel forklarer betydningen av hennes forskningsprosjekt LoVeSe-SDG project, som støttes av Norges forskningsråd.
Photo:
Jens Helleland Ådnanes, University of Bergen

Main content