Home
Police and Prosecution Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Publikasjon

Anmeldelse av Kystvaktens politi- og påtalerett

Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl har anmeldt Arild Aaserøds bok Kystvaktens Politi- og påtalemyndighet (2019).

Main content

Regelverket for Kystvaktens bistand til politiet er sammensatt og uoversiktlig,» sier en av våre fremste eksperter på området i en utmerket liten bok om Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Boken handler om atskillig mer enn Kystvaktens bistand til politiet, men det gjør ikke temaet enklere.

Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl

Les hele anmeldelsen i Juristen